АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 07.07.

07.07.У СУСРЕТ СТРУКОВНОМ МАСТЕРУ
29.06.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ - ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ КИНИ
21.05.НОВА НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ – ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
20.04.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕН ИЗВAНРEДНИ ЗЛAТНИ БEOЧУГ ЗA ТРAJНИ ДOПРИНOС БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НAУЦИ И КУЛТУРИ БEOГРAДA И СРБИJE, ПРEСТИЖНO ПРИЗНAЊE ЗA ДУХOВНE ВРEДНOСТИ И ДOСТИГНУЋA
06.03.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РУСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКТИ НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ЈУЖНОГ ТОКА”
06.03.ПОЗИВ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДА ПОСЕТИ ИСТОЧНИ КИНЕСКИ ОПШТИ УНИВЕРЗИТЕТ У ШАНГАЈУ
06.03.ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ – ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ СТУДИЈА БАДЕН -ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ
23.12.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БПШ-ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КОЛУМБИЈА И СТАЛНОЈ МИСИЈИ СРБИЈЕ ПРИ УН У ЊУЈОРКУ
23.12.НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ЗА НАЈБОЉИ КВАЛИТЕТ У РУКОВОЂЕЊУ
24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

АКТУЕЛНО                               последња информација 10.07.

10.07.КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ЗА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА, ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ
10.07.ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ
08.07.ЛИСТА СТРУЧНИХ НАЗИВА
07.07.OБAВEШТEЊE ЗA СВE СРEДЊOШКOЛЦE КOJИ СУ ПOЛAГAЛИ ПРИJEМНИ ИСПИТ НA ДРУГИМ ФAКУЛТEТИМA ИЛИ ВИСOКИМ ШКOЛAМA, A НИСУ УСПEЛИ ДA СE УПИШУ НA ЖEЉEНИ ФAКУЛТEТ ИЛИ ВИСOКУ СТРУКOВНУ ШКOЛУ, ДA МOГУ ДA СE УПИШУ У БEOГРAДСКУ ПOСЛOВНУ ШКOЛУ - СA ПOТВРДOМ O ПOЛAГAЊУ ПРИJEМНOГ ИСПИТA НA ТOJ УСТAНOВИ
04.07.ПРОЦЕДУРА УПИСА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
04.07.СВЕЧАНА ИЗЈАВА ЗА СТУДЕНТЕ
04.07.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2015
04.07.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2015 ЗА АКРЕДИТОВАНИ ЦЕНТАР СРЕМСКА МИТРОВИЦА
04.07.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2015 ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
04.07.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2015 ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
17.07.Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија
24.06.Насловна страна Дипломског рада...

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 10.07.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација