Почетна

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

BELGRADE BUSINESS SCHOOL

HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR APPLIED STUDIES

Почетна

АКТУЕЛНО          последња информација 17.04.

17.04.Проф. Весна Божовић, додатне консултације 23. април од 14.30-15.30
17.04.СП Порези и царине, Oбaвeштaвajу сe студeнти дa ћe сe кoнсултaциje зaкaзaнe зa 23.4.2014. oдржaти 22.4.2014. oд 11.30 дo 13.00 у кaбинeту 214, проф. Aнa Maндић-Ивкoвић
17.04.Предмети Осигурање, Спољна трговина и Банкарство, термини уписа оцена и полагања усменог дела испита, проф. Милорад Пушара
10.04.

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ВРЕМЕ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

04.04.СП Маркетинг и трговина, предмет Привредно право, померање термина за вежбе, Никола Филиповић
01.04.Универзитет Warwick организује летњу школу за економисте
27.03.АПСОЛВЕНТСКО ВЕЧЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ
25.03.ОБАВЕЗНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ШК. 2013/14
19.03.Бесплатна обука - Пут до успесног предузетника за младе, 27. и 28. март 2014.
25.02.СТУДЕНТИ III ГОДИНЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСУ, ПРОЈЕКТНОМ И ДИПЛОМСКОМ РАДУ МОГУ ДОБИТИ У КАНЦ. 305 У СЛУЖБИ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ
21.10.Провера веродостојности диплома (Црна Гора, Хрватска и др.), процедура

ОПШТЕ                последња информација 08.04.

ИСПИТНИ РОК    последња информација 24.03.

ТЕРМИНИ            последња информација 17.04.

РЕЗУЛТАТИ         последња информација 18.04.

18.04.Предмет Маркетинг, резултати II модула, проф. Драгиша Ранђић
17.04.СП Менаџмент, резултати испита из предмета Електронско пословање, проф. Александар Стојановић
17.04.СП Маркетинг и трговина, резултати испита из предмета Информационе технологије у бизнису, проф. Александар Стојановић
17.04.СП Порези и царине, резултати испита из предмета Менаџмент информациони системи у јавној управи, проф. Александар Стојановић
17.04.СП Маркетинг и трговина, резултати колоквијума из предмета Електронско пословање и интернет маркетинг, проф. Војкан Васковић
17.04.Предмет Менаџмент туризма и угоститељства, резултати испита, проф. Милка Ивановић
17.04.Предмет Менаџмент непрофитних организација, резултати испита, проф. Милка Ивановић
17.04.Резултати испита из предмета Управљачко рачуноводство, проф. Илија Самарџић
16.04.Резултати испита из предмета Осигурање, проф. Милорад Пушара
15.04.Резултати испита из предмета Рачуноводство и Финансијско рачуноводство, проф. Миле Самарџић
15.04.Предмет Пословне финансије, резултати испита, проф. Ненад Бранковић
15.04.СП Посл. информатика и Е-бизнис, Рачуноводство, резултати Модула 1, проф. Зорица Драгић
15.04.СП Порези и царине, резултати првог поправног колоквијума (од 10.04.2014.) из предмета Социологија у бизнису, проф. Славица Мандић
15.04.СП Финансије, рачуноводство и банкраство, резултати првог поправног колоквијума (од 10.04.2014.) из предмета Социологија у бизнису, проф. Славица Мандић
15.04.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати испита из предмета Енглески 2, проф. Весна Јокановић
15.04.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати испита из предмета Енглески 1, проф. Весна Јокановић
15.04.СП Менаџмент,предмет Статистика, Резултати првог колоквијума, проф. Весна Врцељ
14.04.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати првог модула из Рачуноводства, проф. Илија Самарџић
14.04.СП Meнaџмeнт пoслoвних прoцeсa, Рeзултaти писмeнoг дeлa испитa из прeдмeтa Интегрисани менаџмент системи, проф. Срђан Богетић
14.04.СП Менаџмент, резултати испита из предмета Менаџмент у саобраћају, проф. Срђан Богетић
14.04.Прeдмeти Jaвнe финaнсиje, Цaринскo пoслoвaњe, Oсигурaњe и Спoљнoтргoвинскo пoслoвaњe, резултати испита, прoф. Дрaгaн Jeринић
14.04.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, предмет Маркетинг, резултати колоквијума, проф. Љубиша Стојмировић