АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 21.05.

21.05.НОВА НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ – ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
20.04.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕН ИЗВAНРEДНИ ЗЛAТНИ БEOЧУГ ЗA ТРAJНИ ДOПРИНOС БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НAУЦИ И КУЛТУРИ БEOГРAДA И СРБИJE, ПРEСТИЖНO ПРИЗНAЊE ЗA ДУХOВНE ВРEДНOСТИ И ДOСТИГНУЋA
06.03.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РУСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКТИ НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ЈУЖНОГ ТОКА”
06.03.ПОЗИВ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДА ПОСЕТИ ИСТОЧНИ КИНЕСКИ ОПШТИ УНИВЕРЗИТЕТ У ШАНГАЈУ
06.03.ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ – ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ СТУДИЈА БАДЕН -ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ
23.12.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БПШ-ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КОЛУМБИЈА И СТАЛНОЈ МИСИЈИ СРБИЈЕ ПРИ УН У ЊУЈОРКУ
23.12.НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ЗА НАЈБОЉИ КВАЛИТЕТ У РУКОВОЂЕЊУ
24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

АКТУЕЛНО                               последња информација 27.05.

27.05.СП ЈАВНА УПРАВА, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП МЕНАЏМЕНТ, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
27.05.СП ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК.2014/15.Г. ОБАВЕЗНИ СУ ДА ИЗВРШЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕМА РАСПОРЕДУ ДАТОМ У ПРИЛОГУ
04.05.Овера летњег семестра - специјалистичке струковне студије
04.05.Овера летњег семестра - основне струковне студије
29.04.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/16.

23.04.Летња пракса за студенте у АИК банци
17.07.Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија
06.02.Буџетски студенти могу да пријављују испите преко студентског интернет сервиса
06.02.Насловна страна Специјалистичког рада...
06.02.Насловна страна специјалистичког интегралног пројектног рада...
06.02.Провера веродостојности диплома (Црна Гора, Хрватска и др.), процедура
24.06.Насловна страна Дипломског рада...
24.06.Насловна страна интегралног пројектног рада...
24.06.Рад са студентима и странкама
24.06.Замена диплома...

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 08.05.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација 28.05.

28.05.Предмет Стратегија инфо. технологија, термини теста, Арсен Лончар
28.05.Предмет Стратегија инфо. технологија, термини одбране радова, Арсен Лончар
28.05.Предмет Базе података, термини одбране радова, Иван Стојковић
28.05.СП Менаџмент, термин уписа оцена из Маркетинга за студенте који су испит положили преко модула, др Александра Стојковић
27.05.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, термин уписа оцена за студенте који су положили испит преко модула из предмета Енглески језик 2, пред. Вања Вукчевић и пред. Тамара Стефановић
27.05.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, термин уписа оцена за студенте који су положили испит преко модула из предмета Енглески језик 1, пред. Вања Вукчевић и пред. Тамара Стефановић
27.05.СП Маркетинг и трговина, термин колоквијума из ИТБ-а (EXCEL), Гордана Танасковић
26.05.СП Порези и царине, упис оцена из Енглеског језика 1 и Енглеског језика 2, проф. Ана Мандић Ивковић
26.05.Распоред полагања 2. модула из Рачуноводства, проф. Здравка Петковић
26.05.Рeзултaти 1. мoдулa из прeдмeтa Рaчунoвoдствo и 2. мoдулa из прeдмeтa Пoрeскo књигoвoдствo и eвидeнциja кoд др Здрaвкe Пeткoвић бићe истaкнути 29.05.2015. (пeтaк), нa сajту Шкoлe
26.05.Кoлoквиjум из Oбjeктнoг прoгрaмирaњa одржаће се 03.06 у С4 oд 16 и 20 часова у С4. Нeнaд Ђурковић
25.05.Термин колоквијума из Основа програмирања, Милош Кабиљо
21.05.Додатни термини за консултације у мајком року: 27. мај 16-17.30, 28. мај 16-17.30, 29. мај 16-17.30. проф. Весна Божовић
20.05.СП Финансије, рачуноводство и банкарство и СП Менаџмент туризма, Обавештење о терминима полагања 2. модула из Рачуноводства, припрема за модул и припрема за испит, проф. Здравка Петковић
19.05.Распоред полагања испита из предмета Привредно право, проф. Милан Бјелић
19.05.Распоред полагања испита из предмета Административно и канцеларијско пословање, проф. Милан Бјелић
04.05.Предмет Менаџ. инфо. система, термин колоквијума у јунском испитном року, Иван Стојковић

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација ЈУЧЕ

Јуче   СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати 2. модула из Пореског књиговодства и евиденције, проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Маркетинг и трговина, резултати 2. модула из Пореског књиговодства и евиденције, проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Менаџмент, резултати 2. модула из Пореског књиговодства и евиденције, проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Порези царине, резултати 2. модула из Пореског књиговодства и евиденције, проф. Здравка Петковић
Јуче   Резултати испита из Рачуноводства, пред. Милош Милошевић
Јуче   Резултати испита из предмета Спољнотрговинско пословање, проф. Радица Јовановић
Јуче   Резултати испита из Пословне економике, проф. Милош Лутовац
Јуче   Резултати 1. модула из Рачуноводства (за студенте са СП Менаџмент туризма и СП Финансије, рачуноводство и банкарство спискови су дати посебно), проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати 1. модула из Рачуноводства, проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Менаџмент туризма, резултати 1. модула из Рачуноводства, проф. Здравка Петковић
Јуче   Резултати испита из Математике, проф. Весна Врцељ
28.05.Резултати испита из Маркетинга, др Александра Стојковић
27.05.СП Менаџмент, резултати испита из предмета Енглески језик 2, пред. Весна Божовић
27.05.Резултати испита из предмета Електронско пословање, проф. Александар Стојановић
27.05.Резултати испита из предмета Информационе технологије у бизнису, проф. Александар Стојановић
27.05.Резултати испита из предмета Менаџмент информационих система у јавној управи, проф. Александар Стојановић
27.05.Резултати модула из Маркетинга, проф. Маја Ђурица и проф. Јованка Вукмировић
26.05.СП Маркетинг и трговина, резултати испита из Енглеског језика 2, проф. Весна Јокановић
26.05.СП Маркетинг и трговина, резултати испита из Енглеског језика 1, проф. Весна Јокановић
25.05.СП Порези и царине, резултати модула из Маркетинга, проф. Јованка Вукмировић
25.05.Резултати модула из Маркетинга, проф. Маја Ђурица
25.05.СП Менаџмент, резултати испита ит Енглеског језика 1, проф. Весна Божовић
22.05.Резултати 2. колоквијума из Рачуноводтва, проф. Зорица Драгић
21.05.Резултати 2. колоквијума из предмета Електронски бизнис у банкарству, проф. Тамара Урош