АКТУЕЛНО          последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Додатне консултације код проф. Весне Божовић одржаће се 1. децембра од 15.00-16.00 часова
26.11.Одлагање консултација код проф. Зорице Драгић
24.11.Померање предавања и вежби код проф. др Зорице Драгић
24.11.Консултације за предмет Јавне службе, проф. Иван Мандић
24.11.Лекције из Немачког језика, проф. Милица Вучковић
19.11.Пријава испита, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, децембарски (ванредни) испитни рок
19.11.Пријава испита, ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, децембарски (ванредни) испитни рок
18.11.Прaксa у Хoтeлу Hyatt у Бeoгрaду за студeнте трeћe гoдинe свих смeрoвa и Спeциjaлистичких студиja
18.11.Стручна пракса за студенте специјалистичких струковних студија
18.11.Стручна прaксa у хoтeлу Falkensteiner Нoви Бeoгрaд, зa студeнтe сa СП Maркeтинг и тргoвинa и СП Финaнсиje, рaчунoвoдствo и бaнкaрствo
18.11.Стручнa прaксa зa студeнтe трeћe гoдинe свих студиjских прoгрaмa (пријава за децембар)
06.10.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ПРВА У СРБИЈИ ПРУЖА МОГУЋНОСТ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЈЕ У ТОКУ.

24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

ОПШТЕ                последња информација 17.07.

ИСПИТНИ РОК    последња информација 26.11.

ТЕРМИНИ            последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Распоред полагања првог колоквијума из Менаџмента у саобраћају, проф. Срђан Богетић
Јуче   Распоред полагања првог колоквијума из Анализе пословања, проф. Слободан Анџић
26.11.Предмет Основе програмирања, колоквијум ће се одржати 29.11. у С4 од 12ч, Милош Кабиљо
26.11.Поправни колоквијум из Економије европске уније, проф. Миодраг Паспаљ
26.11.Интернет/Интранет мреже, колоквијум: 28.11.2014. у 14:40 у С-4.
26.11.Excel, колоквијум (Пословна информатика): 28.11.2014. у 14:40 у С-4.
25.11.СП Meнaџмeнт рaчунoвoдствa, кoнтрoлa и рeвизиja, Полагање првог кoлoквиjум из прeдмeтa Кoрпoрaтвнe финaнсиje нa спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, прoф.Mирjaнa Рaткoвић-Aбрaмoвић
25.11.Термин поправног првог колоквијумаиз Пословне економике, проф. Валентина Мирковић
25.11.Термини полагања I и II колоквијума из предмета Малопродаја, код професорке Анкице Борота-Тишма
25.11.Предмет Базе података, у петак 28.11. у А5 у 15:30ч биће одржан додатни час за све групе студената, Иван Стојковић
24.11.Предмет Базе података, термин одбране радова, Иван Стојковић
24.11.Предмет Стратегија инфо. технологија, термин одбране радова, Арсен Лончар
24.11.Предмет Менаџ. инфо. система, термин колоквијума, Иван Стојковић
24.11.СП Маркетинг и трговина, термин полагања другог колоквијума из Понашања потрошача, проф. Соња Милојевић
24.11.Упис оцена са поправног колоквијума из Управног права, проф. Слободан Вучичевић и проф. Милан Бјелић
20.11.Термин полагањa првог колоквијума из Спољнотрговинског пословања, проф. Радица Јовановић
19.11.Термин за поновљени I колоквијум из Маркетинга истраживања, проф. Јованка Вукмировић
18.11.СП Финaнсиje, рaчунoвoдствo и бaнкaрствo и СПMeнaџмeнт туризмa, Дoдaтнe вeжбe из мaтeмaтикe (припрeмa зa кoлoквиjум), Бojaна Ћeндић
17.11.Предмет Базе података, термин одбране радова, Иван Стојковић
05.11.Обавештење о новом термину предавања и вежби из Осигурања, Никола Филиповић, проф. Милорад Пушара
28.10.Први колоквијум из предмета Менаџмент квалитета, проф. Зорана Антић
21.10.Teрмини кoлoквиjумa из прeдмeтa Meнџмeнт туризмa и угoститeљствa, кoд прoф. Рajкa Maрићa

РЕЗУЛТАТИ         последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Резултати 1. кoлoквиjума из Пoслoвне eкoнoмике, прoф. Слoбoдaн Aнџић
Јуче   Резултати колоквијума за предмете Јавне финансије и Царинско пословање, проф. Драган Јеринић
Јуче   Резултати II колоквијума из предмета Понашање потрошача, проф. Соња Милојевић
26.11.СП Менаџмент туризма и СП Јавна управа, резултати колоквијума из ИТБ-а, проф. Александар Стојановић
25.11.Резултати првог колоквијума из Пословних финансија, проф. Ненад Бранковић
25.11.Резултати првог колоквијума из Економије, проф. Владимира Тодоровића
24.11.СП Маркетинг и трговина, резулатаи првог колоквијума из Пословне економике, проф. Мирјана Ратковић-Абрамовић
24.11.Резултати првог колоквијума из Економије европске уније, проф. Миодраг Паспаљ
24.11.Резултати првог колоквијума из Продаје, проф. Весна Миладиновић
24.11.Резултати првог модула из Менаџмента иновација, проф. Ивана Ерић
24.11.СП Маркетинг и трговина, резулатаи првог колоквијума за прву групу (парни број индекса) из Маркетинга истраживања, проф. Мира Качар
24.11.СП Маркетинг и трговина, резулатаи првог колоквијума за прву групу (парни број индекса) из Маркетинга истраживања, проф. Мира Качар
24.11.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати првог колоквијума из Менаџмента, проф. Невена Докнић
21.11.Резултати првог колоквијума из Менаџмента непрофитних органиѕација, проф. Милка Ивановић
20.11.Резултати првог колоквијума из Менаџмента у јавној управи, проф. Невена Докнић
20.11.Рeзултaти првoг кoлoквиjумa из Пословне економике, прoф. Валентина Мирковић
20.11.СП Маркетинг и трговина, Рeзултaти првoг кoлoквиjумa из Информационих технологија и бизнису, прoф. Јасмина Новаковић
20.11.Рeзултaти првoг кoлoквиjумa из Осигурања, кoд прoф. Милорад Пушара
20.11.Рeзултaти првoг кoлoквиjумa из прeдмeтa Meнaџмeнт туризмa и угoститeљствa, прoф. Рajко Maрић
19.11.Резултати испита из Маркетинга истраживања, проф. Јованка Вукмировић