АКТУЕЛНО          последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Прoмeнa тeрминa прeдaвaњa кoд прoф. др Здрaвкe Пeткoвић из прeдмeтa финaнсиjскo рaчунoвoдствo
23.10. ПOЗИВ ЗA ТAКМИЧEЊE У ИНOВAЦИJAМA (СAМO ЗA СТУДEНТКИЊE)
23.10.Стручнa прaксa зa студeнтe трeћe гoдинe свих студиjских прoгрaмa
23.10.Консултације код проф. Срђана Богетића
22.10.

УЧEШЋE ПРOФEСOРA БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НA MEЂУНAРOДНOJ КOНФEРEНЦИJИ У СИБИРУ

22.10.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РС ЗА ШК. 2014/15. ГОДИНУ

21.10.

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР МИХАЕЛА НАГЕЛА ИЗ ШТУТГАРТА 24.10.2014. ГОДИНЕ

21.10.

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ГОСПОДИНА ОЛИВЕРА РОТШИЛДА НА ТЕМУ ”ИНОВАЦИЈЕ У БИЗНИСУ” 24.10.2014. ГОДИНЕ

20.10.Обавештење за студенте са СП ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е‐БИЗНИС, проф. Душан Марковић
17.10.

Јавно предавање Млади и предузетништво у Србији

17.10.Пријава испита, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, новембарски (ванредни) испитни рок
17.10.Пријава испита, ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, новембарски (ванредни) испитни рок
15.10.

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА МАКЕДОНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ПРОФ. ДР ВЛАДЕ КАМБОВСКОГ

15.10.

ПОСЕТА ДИРЕКТОРА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ-ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ

15.10.

Обавештење о покретању СТУДЕНТСКИХ РАДИОНИЦА

14.10.Предавања из Управног права код проф. др Слободана Вучичевића и проф. др Милана Бјелића
08.10.Обавештење за студенте са СП Порези и царине, проф. Ивана Ерић
07.10.Обавештење за студенте са СП Маркетинг и трговина, проф. Срђан Богетић
07.10.Обавештење за студенте са СП Менаџмент, проф. Зорана Антић
06.10.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ПРВА У СРБИЈИ ПРУЖА МОГУЋНОСТ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА ВРШИ СЕ ОД 6.10. ДО 31.10.2014.

14.07.

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПОЧЕТКОМ ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ

24.06.

ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА

18.06.

БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.

04.06.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

21.10.Провера веродостојности диплома (Црна Гора, Хрватска и др.), процедура

ОПШТЕ                последња информација 17.07.

ИСПИТНИ РОК    последња информација 17.10.

ТЕРМИНИ            последња информација ЈУЧЕ

РЕЗУЛТАТИ         последња информација