OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 27.10.

27.10.Одржано гостујуће предавање проф. др Стивена Мејера „Безбедносни изазови у односу САД-а и Северне Кореје“
23.10.Одржано гостујуће предавање проф. др Герхарда Сабатила, „Економска дипломатија – као начин позиционирања земаља у време глобализације“
28.09.Пoсeтa прeдстaвникa Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa Бeoгрaдскoj пoслoвнoj шкoли
29.04.Посета директора и професора Сједињеним америчким државама
10.04.Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија добила је сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом оцењен и да испуњава захтеве међународног стандарда ISO 9001:2008.
19.12.Посета Београдске послове школе – Високе школе струковних студија Универзитету Софиа Антиполис у Ници
15.12.Посета представника кинеске покрајине Хебеј Београдској пословној школи
24.11.Потписан Протокол о проходности студената између Београске пословне школе и Универзитета "УНИОН - Никола Тесла"
01.07.СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ДОДЕЛИО ЈЕ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ - ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ - ОРДЕН СВЕТОГ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
14.06.Потписан споразум између Београдске пословне школе и Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог сада
21.12.Ново признање Београдској пословној школи као потврда квалитета у образовању и руковођењу - Међународнa наградa за изузетност у квалитету 2015
29.06.Посета делегације Београдске пословне школе - високе школе струковних студија Народној Републици Кини
20.04.Београдској пословној школи додељен Извaнрeдни Злaтни Бeoчуг зa трajни дoпринoс Бeoгрaдскe пoслoвнe шкoлe нaуци и култури Бeoгрaдa и Србиje, прeстижнo признaњe зa духoвнe врeднoсти и дoстигнућa
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ
23.12.Посета делегације БПШ-ВШСС Универзитету Колумбија и сталној мисији Србије при УН у Њујорку
23.12.Награда Београдској пословној школи за најбољи квалитет у руковођењу
18.06.Београдској пословној школи додељена специјална награда ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.Београдска пословна школа добитник Европске награде за најбољу праксу 2014.

АКТУЕЛНО                               последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Кoнсултaтивнa нaстaвa нa Maстeр студиjaмa зa избoрни прeдмeт Упрaвљaњe инвeстициjaмa кoд прoф. Taтjaнe Mрвић
14.02.Почетак наставе Шпанског језика 1- факултативно, наставница шпанског језика Ивана Вранић
13.02.Распоред предавања за летњи семестар школске 2017/18. године истакнут је на сајту Школе. Предавања почињу 19.2.2018. године
07.02.Додатно обавештење при овери семестра за студенте прве године уписане 2017/18. године
19.01.Oвера зимског и упис летњег семестра за школску 2017/18. годину за студенте мастер струковних студија
19.01.Oвера зимског и упис летњег семестра за школску 2017/18. годину за студенте специјалистичких струковних студија
19.01.Oвера зимског и упис летњег семестра за школску 2017/18. годину за студенте основних струковних студија
03.11.Актуелна понуда стручне праксе за студенте основних и специјалистичких студија
19.04.Захтев за сарадњу са Београдском пословном школом – високом школом струковних студија

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 13.02.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација 19.02.

19.02.Колоквијум из Енглеског језика 2 код проф. Љиљане Јовковић, одржаће се 28.02.2018. године у 12.10 часова у амфитеатру А3.
19.02.Обавештење за студенте друге године Мастер струковних студија - предмет Вредновање компанија, проф. Здравка Петковић и проф. Чедомир Глигорић
19.02.Обавештење за студенте друге године Мастер струковних студија - предмет Финансијска анализа и интерна ревизија, проф. Чедомир Глигорић и проф. Милош Павловић
14.02.СП Менаџмент, Енглески језик 2 - поправни колоквијума заказан је за среду 21.02.2018. у 17ч. у сл. 25. Драгица Маирковић
14.02.Консултације заказане за понедељак 19.02. код проф. Милоша Павловића, померају се за уторак 20.2. са почетком од 10.30 часова.
14.02.Teрмини кoнсултaциja, прoф. Слoбoдaн Aнџић
14.02.Кoнсултaциje кoд прoф. Душицe Кaрић нeћe бити oдржaнe збoг бoлeсти прoфeсoрa. Слeдeћe кoнсултaциje су у дoгoвoрeним тeрминимa пoнeдeљкoм и срeдoм oд 10-12.
13.02.Упис оцена са свих испита одржаних код проф. Драганa Јеринића, одржаће се 20.2.2018. од 9 до 10.30 часова у амфитеатру А2.
13.02.Кoнсултације код Арсена Лончара, заказане за 14.02. одлажу се за среду 21.02.20174. од 16:45 до 17:45 у кабинету 305.
12.02.Померање термина консултација код проф. Здравке Петковић
12.02.Померање термина консултација проф. Снежане Лекић
07.02.Прoмeнa тeрминa уписa oцeнa из прeдмeтa Oсигурaњe, Бaнкaрствo и Финaнсиjскa тржиштa кoд прoфeсoрa Mилoрaдa Пушaрe
30.01.Консултације код проф. Анкице Борота-Тишма биће одржане у петак 2. фебруара у канцеларији 310 од 15 до 18 часова, уместо у понедељак 5. фебруара.
24.01.Обавештење за студенте треће године који су полагали изборни предмет друге године ОПОРЕЗИВАЊЕ и ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација ЈУЧЕ

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter