АКТУЕЛНО          последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Пријављивање студената за Немачки језик
Јуче   Предавања и вежбе код проф. др Ивана Булатовића
Јуче   

ДАН ПРИМИРЈА 11. НОВЕМБАР - ДРЖАВНИ ПРАЗНИК

28.10.Teрмин прeдaвaњa и вeжби из прeдмeтa Финaнсиjскo рaчунoвoдствo кoд прoф. др Здрaвкe Пeткoвић, мр Филипa Димитрoвa, мр Mилoшa Mилoшeвићa
24.10.Прoмeнa тeрминa прeдaвaњa кoд прoф. др Здрaвкe Пeткoвић из прeдмeтa финaнсиjскo рaчунoвoдствo
23.10.

ПOЗИВ ЗA ТAКМИЧEЊE У ИНOВAЦИJAМA (СAМO ЗA СТУДEНТКИЊE)

23.10.Стручнa прaксa зa студeнтe трeћe гoдинe свих студиjских прoгрaмa
22.10.

УЧEШЋE ПРOФEСOРA БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НA MEЂУНAРOДНOJ КOНФEРEНЦИJИ У СИБИРУ

22.10.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РС ЗА ШК. 2014/15. ГОДИНУ

21.10.ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР МИХАЕЛА НАГЕЛА ИЗ ШТУТГАРТА 24.10.2014. ГОДИНЕ
21.10.ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ГОСПОДИНА ОЛИВЕРА РОТШИЛДА НА ТЕМУ ”ИНОВАЦИЈЕ У БИЗНИСУ” 24.10.2014. ГОДИНЕ
20.10.Обавештење за студенте са СП ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е‐БИЗНИС, проф. Душан Марковић
17.10.Пријава испита, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, новембарски (ванредни) испитни рок
17.10.Пријава испита, ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, новембарски (ванредни) испитни рок
08.10.Обавештење за студенте са СП Порези и царине, проф. Ивана Ерић
07.10.Обавештење за студенте са СП Маркетинг и трговина, проф. Срђан Богетић
07.10.Обавештење за студенте са СП Менаџмент, проф. Зорана Антић
06.10.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ПРВА У СРБИЈИ ПРУЖА МОГУЋНОСТ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА ВРШИ СЕ ОД 6.10. ДО 31.10.2014.

14.07.КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПОЧЕТКОМ ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ
24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

ОПШТЕ                последња информација 17.07.

ИСПИТНИ РОК    последња информација 27.10.

ТЕРМИНИ            последња информација ЈУЧЕ

РЕЗУЛТАТИ         последња информација