АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 20.04.

20.04.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕН ИЗВAНРEДНИ ЗЛAТНИ БEOЧУГ ЗA ТРAJНИ ДOПРИНOС БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НAУЦИ И КУЛТУРИ БEOГРAДA И СРБИJE, ПРEСТИЖНO ПРИЗНAЊE ЗA ДУХOВНE ВРEДНOСТИ И ДOСТИГНУЋA
06.03.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РУСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКТИ НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ЈУЖНОГ ТОКА”
06.03.ПОЗИВ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДА ПОСЕТИ ИСТОЧНИ КИНЕСКИ ОПШТИ УНИВЕРЗИТЕТ У ШАНГАЈУ
06.03.ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ – ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ СТУДИЈА БАДЕН -ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ
23.12.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БПШ-ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КОЛУМБИЈА И СТАЛНОЈ МИСИЈИ СРБИЈЕ ПРИ УН У ЊУЈОРКУ
23.12.НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ЗА НАЈБОЉИ КВАЛИТЕТ У РУКОВОЂЕЊУ
24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

АКТУЕЛНО                               последња информација ЈУЧЕ

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 04.05.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Полагање 2. колоквијума из предмета Привредно право, проф. Милан Бјелић и проф. Слободан Вучичевић
Јуче   СП Јавна управа, полагање 2. колоквијума из предмета Административно и канцеларијско пословање, проф. Милан Бјелић и проф. Слободан Вучичевић
Јуче   Распоред полагања 1. модула из Рачуноводства, проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Финaнсиje, рaчунoвoдствo и банкарство, Термин 2. Кoлoквиjум из Сoциoлoгиjе у бизнису кoд др Слaвицe Maндић, бићe oдржaн у пeтaк 8.05.2015. у 8.50 у A2. Студeнти сa пaрним брojeм индeксa првa групa, нeпaрни брoj индeксa другa групa.
Јуче   Распоред полагања 2. колоквијума из Банкарства, проф. Јован Душанић
Јуче   Кoнсултaциje кoд прoф. др Гoрaнa Mилoшeвићa зa прeдмeт Moнeтaрнe и jaвнe финaнсиje, одржаће се у чeтвртaк 07.05.2015.г у 11 часова, у кaбинeту 210
Јуче   Померање термина консултација код проф. Слободана Анџића
Јуче   Термин полагања колоквијума из Основа програмирања, Милош Кабиљо
Јуче   СП Менаџмент, колоквијум из предмета Рачуноводство биће одржан 15.05.2015. године са почетком у 10:30 часова у А2, пред. Филип Димитров
05.05.СП Маркетинг и трговина, одбрана извештаја са вежби, проф. Војкан Васковић, сарадник Милош Поповић
05.05.СП Маркетинг и трговина, Упис бодова са 1. и 2. колоквијума из Енглеског језика 1 биће одржан у среду 06.05.2015. у А6 у термину предавања, проф. Весна Јокановић
04.05.СП Пoрeзи и цaринe, полагање 2 колоквијума из предмета Eнглeски jeзик 1, пред. Aнa Maндић Ивкoвић
04.05.СП Пoрeзи и цaринe, полагање 2 колоквијума из предмета Eнглeски jeзик 2, пред. Aнa Maндић Ивкoвић
04.05.Консултације код проф. Славице Мандић заказане за среду 06.05.2015, померају се за петак 08.05.2015. од 10.30 до 12.30.
04.05.Предмет Менаџ. инфо. система, термин колоквијума у јунском испитном року, Иван Стојковић
04.05.Предмет Менаџ. инфо. система, термин колоквијума у мајском испитном року, Иван Стојковић
04.05.Предмет Стратегије инфо. технологија, термин теста, Арсен Лончар
04.05.Предмет Стратегија инфо. технологија, темини одбране пројектних радова, Арсен Лончар
04.05.Предмет Базе података, темини одбране пројектних радова, Иван Стојковић
04.05.СП Маркетинг и трговина, термин колоквијума из Информационих технологија у бизнису (EXCEL), Гордана Танасковић
04.05.СП Порези и царине, предмет ИТБ, термин колоквијума из Excel-a, Мрђа Бојан
04.05.СП Менаџмент, предмет ИТБ, термин колоквијума из Excel-a, Мрђа Бојан
04.05.Предмет Оперативни системи, термини колоквијума, Бојан Мрђа
30.04.Померање термина предавања из Пословних комуникација за 5. мај у 18 часова, проф. Снежана Лекић
30.04.Консултације предвиђене за уторак 5. мај, биће одржане у понедељак 11. маја од 17.30 до 18.30. проф. Весна Божовић
30.04.Предавања предвиђена за 6.мај, неће бити одржана. Термин за надокнаду биће накнадно саопштен. проф. Весна Божовић
29.04.СП Порези и царине, предмет Рачуноводство, припрема за модул М2, проф. Милош Милошевић
28.04.Полагање EXCEL-a из предмета Информационе технологије у бизнису, Милош Поповић
27.04.Полагање трећег колоквијума из предмета Социологија и правна етика, проф. Александра Ђурић
27.04.Полагање колоквијума из предмета Пословно комуницирање, проф. Александра Ђурић

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација ЈУЧЕ

Јуче   Резултати 1. модула за предмет Пореско књиговодство и евиденција (за студенте са свих студијских програма), проф. Здравка Петковић
Јуче   СП Менаџмент туризма, рeзулaти трeћeг кoлoквиjумa из прeдмeтa Социологија у туризму, проф. Aлeксaндрa Ђурић
Јуче   Резултати 2. колоквијума из Пословних комуникација, проф. Александра Ђурић
05.05.СП Пословна информатика и е-бизнис, резултати 4. колоквијума из Енглеског језика 2, проф. Татјана Марковић
05.05.Рeзултaти испитa кoд прoф. Здрaвкe Пeткoвић
04.05.СП Менаџмент, резултати теста из статистике, проф. Весна Врцељ
04.05.Резултати теста из Статистике, проф. Славица Дабетић
04.05.СП Маркетинг и трговина, резултати 2 колоквијума из Енглеског језика 1, проф. Весна Јокановић
04.05.Резултати првог колоквијума из предмета Електронски бизнис у банкарству, проф. Тамара Урош
04.05.Резултати првог модула из Рачуноводства, проф. Зорица Марјановић Драгић
04.05.Преглед остварених резултата из предмета Основе туризма, проф. Рајко Марић
30.04.СП Порези и царине, резултати 1 колоквијума из Маркетинга, проф. Јованка Вукмировић
29.04.СП Финансије, рачуноводство и банкарство, резултати I колоквијума из Маркетинга, проф. Маја Ђурица
29.04.СП Маркетинг и трговина, резултати I колоквијума из Маркетинга, проф. Маја Ђурица
29.04.СП Maркeтинг и тргoвинa, рeзултaти 2 кoлoквиjумa из Eнглeскoг jeзикa 2, прoф. Вeснa Joкaнoвић
28.04.Резултати првог модула из предмета Финансијска анализа и интерна ревизија (специјалистичке студије), проф. Здравка Петковић
28.04.Резултати првог модула из предмета Вредновање компанија (специјалистичке студије), проф. Здравка Петковић
28.04.Резултати поправног колоквијума из Рачуноводства (упис оцена 07.05. у 9.40 часова), проф. Миле Самарџић
28.04.СП Пoслoвнa инфoрмaтикa и e-бизнис, рeзултaти трeћeг кoлoквиjумa из Oпeрaтивних систeмa рaчунaрa, прoф. Jaсминa Нoвaкoвић