АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 02.02.

АКТУЕЛНО                               последња информација 27.02.

27.02.Обавештење - предавања из Немачког језика, проф. Милица Вучковић
18.02.Предавања у летњем семестру за све студенте (основних и специјалистичких студија)почињу 23.02.2015. године. Распоред је истакнут на страници Распоред предавања
02.02.АПСОЛВЕНТСКО ВЕЧЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ
16.01.

Овера зимског и упис летњег семестра за студенте са основних струковних студија

16.01.

Овера зимског и упис летњег семестра за студенте са специјалистичких струковних студија

18.11.Стручна прaксa у хoтeлу Falkensteiner Нoви Бeoгрaд, зa студeнтe сa СП Maркeтинг и тргoвинa и СП Финaнсиje, рaчунoвoдствo и бaнкaрствo
17.07.Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија
06.02.Буџетски студенти могу да пријављују испите преко студентског интернет сервиса
06.02.Насловна страна Специјалистичког рада...
06.02.Насловна страна специјалистичког интегралног пројектног рада...
06.02.Провера веродостојности диплома (Црна Гора, Хрватска и др.), процедура
24.06.Насловна страна Дипломског рада...
24.06.Насловна страна интегралног пројектног рада...
24.06.Рад са студентима и странкама
24.06.Замена диплома...

ИСПИТНИ РОК                         последња информација 27.02.

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација 27.02.

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација 27.02.