OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Радно место

Презиме и име

Руководилац ИКЦ

Бојан Мрђа

Ажурирање веб сајта, програмер

Михаиловић Јасмина

Координатор система управљања квалитетом

Белошевић Горица

Руководилац службе за кадровске и правне послове

Тотх Славица

Референт писарнице и архиве

Нада Рудић

Руководилац рачуноводства

Матовић Драган

Референт за кадровске-административне послове

Трикић Љиљана

Руководилац службе обезбеђења

Ђуровић Милош

Руководилац техничке службе

Граић Саша

   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter