OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Библиотека са читаоницом:

 

Радно време:

 

- Понедељак - Петак од 8.00 до 20.00 часова

 

Књига се може добити на коришћење у читаоници уз индекс.

Скриптарница:

 

Радно време: 9.00 - 17.00 часова

Рад са странкама студентске службе:

 

Радно време шалтера: 11 - 13 часова. Дежурни шалтер сваки дан од 9-11 и о од 13-18.

 

Шалтер за информације ради радним даном од 11 до 13 часова а понедељком од 11 - 18 часова

 

Издавање диплома: 11 - 13 часова а четвртком од 11 - 18 часова

Стручна пракса:

 

Радно време са студентима: 11.00 - 14.00 часова. Канцеларија у приземљу.

Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма:

 

Радно време: 11.00 - 13.00 часова.Захтеви се предају прво на писарници у приземљу Школе.

Рачуноводство:

 

Радно време: 11.00 - 13.00 рад са странкама

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter