OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Школска година 2017/18.

Зимски семестар

Летњи семестар


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

I година I година
  Информациони системи и технологије   
  Менаџмент    
  Финансије, рачуноводство и банкарство     
  Маркетинг и трговина    
  Порези и царине   
  Менаџмент туризма   
  Јавна управа   
  
II година II година
  Пословна информатика и Е-бизнис   
  Менаџмент   
  Финансије, рачуноводство и банкарство     
  Маркетинг и трговина    
  Порези и царине   
  Менаџмент туризма  
  Јавна управа  
     
III година III година
  Пословна информатика и Е-бизнис    
  Менаџмент  
  Финансије, рачуноводство и банкарство    
  Маркетинг и трговина    
  Порези и царине    
  Менаџмент туризма    
  Јавна управа    
     

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

   Рачуноводство, контрола и ревизија  
   Јавна управа, порески и царински системи  
     

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

   Пословна економија - I година  
   Пословна економија - II година  
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter