OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Школска година 2018/19.

Зимски семестар

Летњи семестар


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

I година I година
  Информациони системи и технологије   
  Менаџмент    
  Финансије, рачуноводство и банкарство     
  Маркетинг и трговина   
  Порези и царине    
  Менаџмент туризма    
  Јавна управа   
  
II година II година
  Информациони системи и технологије    
  Менаџмент    
  Финансије, рачуноводство и банкарство      
  Маркетинг и трговина    
  Порези и царине    
  Менаџмент туризма    
  Јавна управа    
     
III година III година
  Пословна информатика и Е-бизнис    
  Менаџмент    
  Финансије, рачуноводство и банкарство      
  Маркетинг и трговина    
  Порези и царине    
  Менаџмент туризма    
  Јавна управа    
     

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

  Рачуноводство, контрола и ревизија    
  Јавна управа, порески и царински системи   
     

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 Пословна економија - I година    
 Пословна економија - II година   
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter