OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Вишедеценијска традиција Београдске пословне школе - високе школе струковних студија (основана је далеке 1956. године), континуирана флексибилност и отвореност за иновације и усклађивање са савременим трендовима и захтевима окружења, пре свега, привреде и друштва, осавремењени програми, стручан и квалитетан наставни кадар, импозантан простор у центру града, добра техничка и технолошка опремељеност, допринели су да је ова Школа постала лидер у Србији и региону у едукацији стручних профила из области финансија и рачуноводства, менаџмента, информатике, маркетинга и трговине, пореза и царина.

О квалитету Београдске пословне школе убедљиво сведоче бројна признања и награде добијане током, готово, шездесет година постојања, баш као и континуирано велико интересовање младих да се упишу у ову угледну образовну институцију. Од свог оснивања, Школа је претрпела неколико трансформација, да би данас, у складу са принципима Болоњске декларације, унапредила и хармонизовала све студијске програме који се изучавају на основним и специјалистичкиm студијама, са европским, чиме је ушла на образовно подручје Европе. Ова чињеница, као и квалитет наставног процеса, значи да су дипломе стечене у овој Школи признате у целом свету и да Школа пружа најозбиљније и најквалитетније образовање струковних студија у држави, а сасвим извесно и у региону.

Акредитовани студијски програми, који се изучавају у овој Школи на основним и специјалистичким студијама, омогућавају студентима да остваре 240 бодова који им обезбеђују потпуну оспособљеност за укључивање у послове на тржишту рада.

Посебно признање Школи за квалитет рада дају преко 100.000 свршених студената који данас раде у Србији и успешно остварују резултате доприносећи свеукупном економском развоју земље.

Нашу Школу препоручује и чињеница да за обављање стручне праксе односно, практичног рада, има уговоре са најозбиљнијим и најуспешнијим компанијама у Београду у којима наши студенти обављају стручну праксу. Неретко, управо у њима долазе и до сталног запослења.

У свом досадашњем раду Школа је остварила сарадњу са бројним образовним институцијама у земљи и иностранству. Посебно треба истаћи сарадњу са партнерском школом сличног профила из Штутгарта (Немачка), са којом је још 2002. године реализован заједнички програм студирања на принципу дуалног система образовања. Најбољи студенти су у Штутгарту завршили трећу годину студија, а неки од њих су добили и стално запослење.

Студенти су у самом средишту пажње, а њихов стручни развој додатна је одговорност свих наставника и сарадника Школе. У Школи се практикује интерактивна настава и активно укључивање студената, како у настави, тако и изван ње, у истраживачке пројекте, као и у различите хуманитарне, спортске и културне манифестације. Посебну бригу и пажњу посвећујемо студентима са инвалидитетом, као и материјално угроженима, неретко омогућавајући им да бесплатно студирају. У том погледу, Школа се истакла и у бројним хуманитарним активностима, показујући посебну осетљивост према маргинализованим групама и велику одговорност, хуманост и толеранцију.

Иако досадашњи рад Школе бележи знатне успехе, мој стручни тим и ја нећемо се задовољити постојећим резултатима, већ ћемо у наредном трогодишњем периоду, уложити максималне напоре, да своје знање, стручност и залагање усмеримо ка подизању нивоа квалитета рада, како наставног процеса, тако и свих пратећих служби, на виши степен и остваримо визију најуспешније и најквалитетније школе високобразовног стручног профила на Балкану.

Драги студенти, садашњи и будући, поручујем вам да је знање кључна одредница ваше будућности, да ћете само радом, стварним ангажовањем и марљивошћу, постићи запажене резултате који ће вас увести у свет успешних, јер квалитет живота почиње и завршава се образовањем!

Данас студент – сутра лидер, порука је свима који желе да студирају код нас!

С поштовањем               

    Ваш професор др Ђуро Ђуровић
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter