OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

      Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија:

Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија ( детаљније ...)

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Менаџерско рачуноводство

I

4+4

8

2.

 

Контрола  и ревизија

I

4+4

8

3.

 

Корпоративне финансије

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Међународни стандарди финанс. извештавања

 

 

 

 

Финансијска анализа и интерна ревизија

 

 

 

 

Берзанско пословање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60


Стратегијски финансијски менаџмент ( детаљније ...)

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Стратегијски финансијски менаџмент

I

4+4

8

2.

 

Управљање финансијским ризиком

I

4+4

8

3.

 

Финансијска тржишта и институције

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Банкарски менаџмент

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

Међународне финансије

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60Менаџмент пословних процеса ( детаљније ...)

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Интегрисани менаџмент системи

I

4+4

8

2.

 

Организационо понашање

I

4+4

8

3.

 

Реинжењеринг пословних процеса

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Пословно одлучивање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

Менаџмент људских ресурса

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60
- РЕШЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА  

                                                                   У  П  И  С

На одговарајуће специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је претходно завршило основне струковне студије или основне академске студије у трогодишњем трајању, односно остварило 180 ЕСПБ бодова.

Потребна документа за упис студената школске 2015/16 године (детаљније...)

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним или основним академским студијама и дужине трајања претходних студија.

Сагласно закључку Наставног већа БПШ-ВШСС предност приликом уписа на специјалистичке студије имају кандидати који су завршили основне струковне студије високог образовања или сагласно чл. 127. Закона о високом образовању остварили право на усклађивање стручног назива на БПШ-ВШСС.

Завршетком другог степена високог образовања-специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалисте струковних студија и укупно 240 ЕСПБ.


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter