Почетна

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

BELGRADE BUSINESS SCHOOL

HIGHER EDUCATION INSTITUTION FOR APPLIED STUDIES

Почетна

Пословна информатика и е-бизнис

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Економија

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Mатематика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3008

Статистика

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик 1

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

 

3011

Привредно право

 

 

 

 

3012

Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

Факултативни предмет*

II

2+1

-

 

3064

Руски језик 1

 

 

 

 

3066

Немачки језик 1

 

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3013

Основе програмирања

III

3+2

6

12.

3014

Базе података

III

3+2

6

13.

3015

Стратегија информационих технологија

III

3+2

6

14.

3016

Електронско пословање

III

3+2

6

15.

3017

Интернет/интранет мреже

IV

3+2

7

16.

3018

Пројектовање информационих система

IV

3+2

6

17.

3019

Објектно програмирање

IV

3+2

6

18.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

 

3023

Оперативни системи рачуанара

 

 

 

 

3030

Средства за обраду и пренос података

 

 

 

19.

 

Изборни предмет 3

IV

3+2

6

 

3040

Е-бизнис у банкарству

 

 

 

 

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

 

 

 

 

3050

E-бизнис и интернет маркетинг

 

 

 

20.

3010

Енглески језик 2

III и IV

2*2+2

5

 

 

Факултативни предмет*

 

 

 

 

3065

Руски језик 2

 

 

 

 

3067

Немачки језик 2

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3020

Интернет програмирање

V

3+2

6

22.

3021

Web дизајн и мултимедијални систем

V

3+2

6

23.

3022

Менаџмент информациони системи

V

3+2

6

24.

 

Изборни предмет 4**

V

3+2

6

25.

 

Изборни предмет 5**

V

3+2

6

26.

 

Изборни предмет 6**

V

3+2

6

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

10

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

14

Укупно часова активне наставе

60

 

Укупно ЕСПБ

60

*Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у додатку дипломе.
**Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)Менаџмент

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3008

Статистика

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3011

10.1. Привредно право

 

 

 

3012

10.2. Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

Факултативни предмети*:

II

2+1

-

 

3064

Руски језик I

 

 

 

 

3066

Немачки језик I

 

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3024

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

3+2

7

12.

3025

Предузетништво

III

3+2

6

13.

3026

Менаџмент квалитета

III

3+2

6

14.

3027

Менаџмент непрофитних организација

III

3+2

6

15.

3028

Логистика

III

3+2

6

16.

3029

Менаџмент породичног бизниса

IV

3+2

6

17.

3030

Електронско пословање

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

Факултативни предмети*:

III, IV

2х(2+2)

-

 

3065

Руски језик II

III, IV

 

 

 

3067

Немачки језик II

III, IV

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3031

Менаџмент туризма и угоститељства

V

3+2

6

22.

3032

Менаџмент у саобраћају

V

3+2

6

23.

3033

Менаџмент иновација

V

3+2

6

24.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

25.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

26.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

10

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

14

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломи.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)Финансије, рачуноводство и банкарство

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3008

Статистика

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

3012
3011

3064
3066

Изборни предмет 1

II

2+1

6

10.1. Социологија у бизнису
10.2. Привредно право
Факултативни предмет:*
- Руски језик I
- Немачки језик I

 

II

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3034

Пословне финансије

III

3+2

7

12.

3035

Монетарне и јавне финансије

III

3+2

6

13.

3036

Финансијска тржишта

III

3+2

6

14.

3037

Финансијско рачуноводство

III

3+2

6

15.

3038

Анализа пословања

III

3+2

6

16.

3039

Банкарство

IV

3+2

6

17

3040

Е-бизнис у банкарству

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6


3065
3067

Факултативни предмет:*
- Руски језик II
- Немачки језик II

III и IV
III и IV
III и IV

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3041

Контрола и ревизија

V

3+2

6

22.

3042

Управљачко рачуноводство

V

3+2

6

23.

3043

Осигурање

V

3+2

6

24.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

25.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

26.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

 

3068

Стручна пракса

VI

0+12

10

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

14

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломи.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)Маркетинг и трговина

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3008

Статистика

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3011

Привредно право

 

 

 

 

3012

Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

Факултативни предмети:*

II

2+2

-

 

3064

Руски језик

 

 

 

3066

Немачки језик

 

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3044

Промоција

III

3+2

6

12.

3045

Понашање потрошача

III

3+2

6

13.

3046

Продаја

III

3+2

6

14.

3047

Маркетинг истраживања

III

3+2

7

15.

3048

Спољнотрговинско пословање

III

3+2

6

16.

3049

Маркетинг у трговини

IV

3+2

6

17.

3050

Е-бизнис и Интернет маркетинг

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

3065
3067

Факултативни предмети:*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV
III и IV
III и IV

2x(2+2)

-

19. 

 

Изборни 2**

IV

3+2

6

20. 

 

Изборни 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

53

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3051

Маркетинг услуга

V

3+2

6

22.

3052

Међународни маркетинг

V

3+2

6

23.

3053

Малорподаја

V

3+2

6

24.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

25.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

26

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

10

3069

Дипломски рад

VI

0+8

14

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломи.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)Порези и царине

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3008

Статистика

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1
Привредно право
Социологија у бизнису

II

2+1

6

 

3011

 

3012

 

 

Факултативни предмети*
Руски језик I
Немачки језик I

 

 

 

 

3064

I

(2+2)

-

 

3066

I

(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3054

Јавне финансије

III

3+2

7

12.

3055

Опорезивање

III

3+2

6

13.

3056

Порески поступак

III

3+2

6

14.

3057

Царинско пословање

III

3+2

6

15.

3058

Познавање робе

III

3+2

6

16.

3059

Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2

6

17.

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

(2+2)x2

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

Факултативни предмети*
Руски језик II
Немачки језик II

 

 

 

 

3065

III и IV

(2+2)

-

 

3067

III и IV

(2+2)

-

 

 

 

 

53

 

Укупно часова активне наставе

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3061

Економија Европске уније

V

3+2

6

22.

3062

Кривично право

V

3+2

6

23.

3063

Управно право

V

3+2

6

24.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

25.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

26.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

10

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

14

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломи.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)