OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (детаљније)
Јавне набавке у 2018. години
  26.12.2017.      Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2018.г (детаљније)
  26.12.2017.      План јавних набавки за 2018. годину (детаљније)

3.10.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
број ЈНМВ 15/2018, по партијама
електронске и комуникационе услуге (3.10.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ БРОЈ 15/2018,
по партијама електронске и комуникационе услуге (3.10.2018.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 15/2018
потенцијалног понуђача од 04. И 05.10.2018. године. (9.10.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ БРОЈ 15/2018,
по партијама електронске и комуникационе услуге (9.10.2018.)12.6.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 14/2018
- резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (12.6.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН - 14/2018
- Резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (12.6.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ ЈН 14/2018
- резервни делови, одржавање и поправка рачунарске опреме и др. (13.7.2018.)18.5.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку у отвореном поступку
број ЈН 12/2018 – радови - адаптације (18.5.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
радови - адаптација
ЈН 12/2018 (18.5.2018.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН 12/2018
потенцијалног понуђача од 25.маја 2018. године (31.5.2018.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 12/2018 – РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА (19.6.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 12/2018- РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА (13.7.2018.)16.5.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 13/2018 – Рачунари (16.5.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
број ЈНМВ - 13/2018 -Рачунари (16.5.2018.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 13/2018 – рачунари (31.5.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 13/2018 – РАЧУНАРИ (31.5.2018.)23.4.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 11/2018 – службена одећа и обућа (23.4.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
службена одећа и обућа ЈНМВ 11/2018 (23.4.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 11/2018 – Службена одећа и обућа (7.5.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара мале вредности
број ЈНМВ 11/2018 – Службена одећа и обућа (9.5.2018.)27.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 10/2018 – свичеви (27.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број
ЈНMB 10/2018 – набавка свичева (27.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 10/2018 – свичеви (11.4.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 10/2018 – СВИЧЕВИ (13.4.2018.)19.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 08/2018
– средства за чишћење, тоалет папири и убруси (19.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ ЈНМВ 08/2018
средства за чишћење, тоалет папири и убруси (19.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ 08/2018
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (30.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
БРОЈ ЈНМВ-08/2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
средства за чишћење, тоалет папири и убруси (11.4.2018.)17.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 09/2018
– гориво за путничке аутомобиле (17.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 09/2018
гориво за путничке аутомобиле (17.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 09/2018
– гориво за путничке аутомобиле – Дизел гориво (26.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 09/2018
ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ – Евро дизел (28.3.2018.)13.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2018
- канцеларијски материјал (13.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2018
– канцеларијски материјал по партијама (13.3.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 06/2018
потенцијалног понуђача од 14.03 2018. године. (20.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 06/2018
- Партија 1. – Хартија за штампу, фотокопир папир и
остали канцеларијски материјал (22.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 06/2018
- Партија 2. Тонери (22.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 06/2018
ПАРТИЈА 1. ХАРТИЈА ЗА ШТАМПУ, ФОТОКОПИР ПАПИР И ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (28.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 06/2018 ПАРТИЈА 2. Тонери (28.3.2018.)


2.3.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добара
- набавка електричнe енергијe- отворени поступак Број: ЈН - 07/2018 (2.3.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-за јавну набавку добара у отвореном поступку - електричнa енергијa
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-07/2018 (2.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ 07/2018
– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (11.4.2018.)9.2.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара у отвореном поступку,
број ЈН 03/2018 – гасно уље екстра лако евро EL (9.2.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку број
ЈН 03/2018 гасно уље екстра лако евро EL (9.2.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈН 03/2018 потенцијалног понуђача од 12.02.2018. године (21.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
по јавној набавци добара у отвореном поступку ЈН БРОЈ 03/2018
– Гасно уље екстра лако евро ЕL (13.3.2018.)30.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ПО ПАРТИЈАМА Број ЈН 05/2018 (30.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном постуку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 05/2018 (30.1.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМА
ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 05/2018 (2.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - Партија 1 – електронски медији (8.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - Партија 2 – штампани медији (8.3.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку услуга у отвореном поступку
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
ЈН 05/2018 - 3 – Реклама путем билборда (8.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 1. – електронски медији (9.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 2. – штампани медији (9.3.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга за
ЈН 05/2018 – Партија 3. – рекламе путем билборда (9.3.2018.)26.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
поступку јавне набавке услуга израде идејног пројекта
и пројекта за извођење радова – адаптација, број - ЈНМВ 04/2018 (26.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга израде идејног пројекта
и пројекта за извођење радова – адаптација, број ЈНМВ 04/2018 (26.1.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 04/2018
потенцијалних понуђача од 30.01.2018. године (30.1.2018.)16.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку набавке услуга
-Штампарске услуге по ПАРТИЈАМА број ЈН 02/2018
ПАРТИЈА 1.Штампање књига
ПАРТИЈА 2.Штампање образаца (16.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 02/2018
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1.- Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (16.1.2018.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 02/2018
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1. - Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (16.1.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– штампарске услуге ЈН 02/2018
– ПАРТИЈА 1. – Штампање књига (21.2.2018.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
– штампарске услуге ЈН 02/2018
– ПАРТИЈА 2. – Штампање образаца (21.2.2018.)15.1.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-01/2018 (15.1.2018.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредност добара
Пиће за кафе бифе Школе
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-01/2018 (15.1.2018.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 01/2018 потенцијалних понуђача
од 18.01.2018. и 19.01.2018.године (22.1.2018.)


OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за JHMB 01/2018 - Набавка добара
- пиће за бифе Школе (25.1.2018.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЈНМВ 01/2018 – НАБАВКА ДОБАРА
Пиће за кафе - бифе Школе (02.2.2018.)


Јавне набавке у 2017. години
- План јавних набавки за 2017. годину (детаљније)
- План јавних набавки за 2017. годину
Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину (детаљније)
- План јавних набавки за 2017. годину
Измене и допуне Плана Јавних набавки усвојене на седници Савета Школе 15.маја 2017.године (детаљније)

26.10.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017 – Електронске и комуникационе услуге
- услуге мобилне телефоније (26.10.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017 – електронске и комуникационе услуге
– мобилна телефонија (26.10.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 19/2017 потенцијалних понуђача од 30.10.2017. године (31.10.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга
број ЈНМВ 19/2017- електронске и комуникационе услуге
- Мобилна телефонија (31.10.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности услуга број ЈНМВ 19/2017
– Електронске и комуникационе услуге
Мобилна телефонија (31.10.2017.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности услуга ЈНМВ 19/2017
- електронске и комуникационе услуге
- мобилна телефонија (08.11.2017.)03.09.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (03.09.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара
број ЈНMB 18/2017 – канцеларијски намештај (03.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 04.09.2017. и 05.09.2017. године (05.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 06.09.2017. године (06.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 05.09.2017. године (07.09.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСHE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ - 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (07.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 18/2017
потенцијалног понуђача од 08.09.2017. године (08.09.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈНМВ - 18/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (08.09.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 18/2017
– канцеларијски намештај (08.09.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 18/2017 – канцеларијски намештај (19.09.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 18/2017 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (27.09.2017.)02.09.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Број ЈН 06/2017
– Партија 2. – гасно уље екстра лако евро EL (02.09.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈН - 06/2017
- Партија 2.- гасно уље екстра лако евро EL (02.09.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, (08.09.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСHE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ ЈН - 06/2017
- Партија 2.- гасно уље екстра лако евро EL (08.09.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
– ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БРОЈ ЈН 06/2017
– ПАРТИЈА 2. ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL (04.10.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ ЈН 06/2017
– ПАРТИЈА 2. ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL (16.10.2017.)05.06.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
адаптација и реконструкција
Број ЈН 15/2017 (05.06.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
радови - реконструкција и адаптација -
ЈН 15/2017 (05.06.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН 15/2017
потенцијалног понуђача од 16.јуна 2017.године (19.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 15/2017
- РАДОВИ, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА (24.07.2017.)


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број ЈН 15/2017 – РАДОВИ – адаптација и реконструкција (18.11.2017.)23.05.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
Jавна набавка добара, по партијама Број ЈН 13/2017
Партија 1 – рачунари
Партија 2 - штампачи (23.05.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку
број ЈН - 13/2017 по партијама
Партија 1. Рачунари
Партија 2. Штампачи (23.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку
добара у отвореном поступку број ЈН 13/2017
– Партија 2 - штампачи (28.06.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку
добара у отвореном поступку ЈН 13/2017
– Партија 1 – рачунари (30.06.2017.)19.05.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности
набавка добара за репрезентацију,
по партијама ЈНМВ 14/2017 (19.05.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 14/2017
НАБАВКА ДОБАРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 1 – књиге,уметничке слике, иконе и сл.
Партија 2 – календари, роковници, прибор за писање и слично, са логом (19.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 14/2017 - ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 1- Књиге, уметничке слике, иконе (30.05.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 14/2017- ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Партија 2. Календари, роковници, прибор за писање и сл.са логом (1.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 14/2017
– Партија 1. Књиге, уметничке слике, иконе (16.06.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 14/2017
- Партија 2. Календари, роковници, прибор за писање и сл.са логом (16.06.2017.)21.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
JНМВ 12/2017 – службена одећа и обућа (21.04.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
службена радна одећа и обућа ЈНМВ 12/2017 (21.04.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 12/2017 – службена радна одећа и обућа (09.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈНМВ 12/2017 – службена радна одећа и обућа (26.05.2017.)07.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
Број ЈН 11/2017 (07.04.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуга у отвореном постуку
ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА
ПАРТИЈА 1 - ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ
ПАРТИЈА 2 - ШТАМПАНИ МЕДИЈИ
ПАРТИЈА 3 - РЕКЛАМА ПУТЕМ БИЛБОРДА
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-11/2017 (07.04.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 1. електронски медији (26.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 2. штампани медији (26.05.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ
БРОЈ ЈН 11/2017 - ПАРТИЈА 3. рекламе путем билборда (26.05.2017.)03.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 10/2017 - канцеларијски материјал
Партија 1. Хартија за штампу и фотокопир папир
Партија 2. Остали канцеларијски материјал
Партија 3. Тонери (03.03.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара по партијама
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈНМВ 10/2017
ПАРТИЈА 1. ХАРТИЈА ЗА ШТАМПУ И ФОТОКОПИР ПАПИР
ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 3. ТОНЕРИ (03.03.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 10/2017
потенцијалног понуђача од 06.03.2017.године (07.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 1. – Хартија за штампу и фотокопир папир (22.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 2. – остали канцеларијски материјал (22.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 10/2017
- Партија 3. – Тонери (22.03.2017.)03.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ 08/2017 – гориво за путничке аутомобиле (03.03.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 08/2017
( ознака у ОРН: 09134200 ) гориво за путничке аутомобиле (03.03.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 08/2017
потенцијалног понуђача од 06.03.2017.године (07.03.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЈНМВ 08/2017
-гориво за аутомобиле - (07.03.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 08/2017 – гориво за путничке аутомобиле (17.03.2017.)24.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 09/2017
-делови, прибор и материјал за рачунаре (24.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
– резервни делови за рачунаре
(ОРН: делови, прибор и материјал за рачунаре 30237000)
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ – 09/2017 (24.02.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ 09/2017 – резерни делови за рачунаре (17.03.2017.)20.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ( поновљени поступак )
у поступку јавне набавке добара
- набавка електричнe енергијe - отворени поступак
Број: ЈН-04/2017 (20.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-за јавну набавку добара у отвореном поступку -
електричне енергије ( ОЗНАКА У ОРН -09130000)
-поновљени поступак-
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-04/2017 (20.02.2017.)10.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку мале вредности добара
Материјал за одржавање хигијене по ПАРТИЈАМА број ЈНМВ 05/2017
ПАРТИЈА 1.Средства за чишћење
ПАРТИЈА 2. Тоалет папир и убруси (10.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ ЈНМВ-05/2017 ПО ПАРТИЈАМА
Партија 1. – Средства за чишћење
Партија 2. – Тоалет папири и убруси (10.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ 05/2017 потенцијалног понуђача од 15.02. и 17.02.2017. године (20.02.2017.)01.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке услуга израде идејних пројеката
и пројеката за извођење радова ЈНМВ 02/2017 - по партијама (01.02.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга израде идејних пројеката и
пројеката за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (01.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 02/2017
потенцијалног понуђача од 03.02.2017.године (06.02.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга израде идејних пројеката
и пројеката за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (06.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку за набавку услуга израде идејних пројеката
и пројекта за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (06.02.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 02/2017
потенцијалног понуђача од 09. и 10.02.2017.године (13.02.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА БРОЈ ЈНМВ 02/2017 ПО ПАРТИЈАМА (13.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку за набавку услуга израде идејних пројеката
и пројекта за извођење радова број ЈНМВ 02/2017 по партијама (13.02.2017.)20.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара мале вредности
уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут)
Број: ЈНМВ 06/2017 (20.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности
уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут)
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 06/2017 (20.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за ЈНMВ 06/2017
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/52 ОД 26.02.2017. ГОДИНЕ (01.02.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке број ЈНМВ 06/2017
набавка добара - мазута (01.02.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара мале вредности ЈНМВ 06/2017 (01.02.2017.)


ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 06/2017
Уље за ложење нискосумпорно гориво – специјално NSG ( мазут ) (10.02.2017.)18.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добара
- Набавка електричнe енергијe
Број: ЈН-04/2017 (18.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- за јавну набавку добара у отвореном поступку
- електричне енергије
Број јавне набавке ЈН-04/2017 (18.01.2017.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку број ЈН 04/2017 (10.02.2017.)13.01.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе, broj ЈНМВ 01/2017 (13.01.2017.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара
Пиће за кафе бифе Школе
Број јавне набавке ЈНМВ-01/2017 (13.01.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 01/2017
Пиће за кафе бифе Школе
Храна, пиће и сродни производи (20.01.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добара, број ЈНМВ 01/2017
храна,пиће,дуван и сродни производи
Пиће за кафе бифе Школе (20.01.2017.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ 01/2017
Храна,пиће и сродни производи – пиће за кафе – бифе Школе (01.02.2017.)


Јавне набавке у 2016. години

15.12.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку услуга -
Штампарске услуге по ПАРТИЈАМА број ЈН 16/2016
ПАРТИЈА 1.Штампање књига
ПАРТИЈА 2.Штампање образаца (15.12.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
по партијама број ЈН 16/2016
Штампарске услуге
ПАРТИЈА 1. - Штампање књига
ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (15.12.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 09.01.2017. године (13.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 09.01.2017. године (13.01.2017.)


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга у отвореном поступку,
по партијама, БРОЈ ЈН 16/2016
Штампарске услуге
Партија 1. – штампање књига
Партија 2. – штампање образаца (13.01.2017.)


II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
за јавну набавку услуга у отвореном поступку,
по партијама, БРОЈ ЈН 16/2016
Штампарске услуге
Партија 1. – штампање књига
Партија 2. – штампање образаца (20.01.2017.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН-16/2016
потенцијалног понуђача од 19.01.2017. године (20.01.2017.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке услуга у отвореном поступку,
по партијама, број ЈН 16/2016 - штампарске услуге (20.01.2017.)05.10.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈНМВ 14/2016
– НАБАВКА рачунара и штампача
- за ПАРТИЈУ 1: Набавка рачунара (05.10.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Јавна набавка добара - Набавка рачунара и штампача
ПАРТИЈА 1. Набавка рачунара
Број јавне набавке ЈНМВ-14/2016 (05.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунара и штампача по партијама ЈНМВ-14/2016
ПАРТИЈА 1 – Набавка рачунара (20.10.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара ЈНМВ-14/2016
НАБАВКА РАЧУНАРА (19.12.2016.)28.09.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности услуга број ЈНМВ-15/2016
- Електронске и комуникационе услуге по партијама - за
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације (28.09.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (28.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације потенцијалним понуђачима у
отвореном поступку ЈНМВ 15/2016 (03.10.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.- Услуге интернет комуникације
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (03.10.2016.)


OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈНMB 15/2016 - ЕЛЕКТРОНСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
ПАРТИЈА 1.- Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.- Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4 -Услуге интернет комуникације (03.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 1 - Услуге фиксне телефоније (18.10.2016.)


ОДЛУКA ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ УГОВОР
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 2. – Услуге кабловске телевизије (18.10.2016.)


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ–15/2016
ПАРТИЈА 4 - Услуге интернет комуникације (18.10.2016.)14.09.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности услуга број ЈНМВ-15/2016
- Електронске и комуникационе услуге по партијама
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (14.09.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (14.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/327 од 16.09.2016 (19.09.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Jавна набавка услуга – Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније
Број јавне набавке ЈНМВ-15/2016 (19.09.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ-15/2016
Електронске и комуникационе услуге
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (19.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/331 од 16.09.2016. годинее (20.09.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ-15/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/333 од 20.09.2016. годинее (21.09.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Електронских и комуникационих услуга ЈНМВ –15/2016
ПАРТИЈА 3 - Услуге мобилне телефоније (30.09.2016.)

   

22.06.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈН 14/2016
– Набавка рачунара и штампача за партију 2 набавка штампача (22.06.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара
Набавка рачунара и штампача ЈН–14/2016
ПАРТИЈА 2 . Набавка добара - штампача (22.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН-14/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/280 од 23.06.2016. године (24.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН-14/2016
потенцијалног понуђача заведен код наручиоца
под бројем 01-30/282 од 24.06.2016. године (24.06.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности добара
по партијама, рачунара и штампача, број ЈН 14/2016
ПАРТИЈА 2 Набавка штампача (07.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку мале вредности
набавка рачунара и штампача ЈН 14/2016
ПАРТИЈА 2 Набавка штампача (11.07.2016.)
   

17.06.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга
број ЈН 13/2016 – Услуге превентивног одржавања опреме (17.06.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности
- Јавна набавка услуга – Услуге превентивног одржавања опреме (17.06.2016.)


ОДЛУКА О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 1. - Услуге одржавања система за неприкодно напајање (01.07.2016.)


ОДЛУКА О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме (01.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 1. - Услуге одржавања система за неприкодно напајање (06.07.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку мале вредности услуга број 13/2016
– Услуге превентивног одржавања опреме
ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме (06.07.2016.)
   

18.05.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара
- Службена радна одећа и обућа, Број: ЈНМВ-12/2016 (18.05.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – службена радна одећа и обућа, Број: ЈНМВ-12/2016 (18.05.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈНМВ 12/2016 - Набавка добара
Набавка службене одеће и обуће (03.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку
јавне набавке мале вредности за ЈНМВ 12/2016 - Набавка добара
Службена одећа и обућа (03.06.2016.)
   

13.05.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку јавне набавке добара
– Набавка противпожарне опреме са уградњом број ЈН 11/2016 (13.05.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (13.05.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен код наручиоца под бројем 01-30/229 ОД 25.05.2016. године (26.05.2016.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен код наручиоца под бројем 01-30/230 ОД 25.05.2016. године (26.05.2016.)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (27.05.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН -11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/236 ОД 01.06.2016. године (02.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/236 од 01.06.2016. године (03.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/244 од 06.06.2016. године (07.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/245 од 07.06.2016. године (07.06.2016.)


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 11/2016
Набавка противпожарне опреме са уградњом (07.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке добара у отвореном поступку -
Набавка противпожарне опреме са уградњом Број: ЈНМВ - 11/6 (07.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/256 од 10.06.2016. године (10.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН-11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/254 од 10. 06.2016. године (10.06.2016.)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН -11/2016 потенцијалног понуђача заведен
код наручиоца под бројем 01-30/262 од 13.06.2016. године (13.06.2016.)


ОДЛУКA О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН 11/2016 у отвореном поступку
– Набавка добара - противпожарне опреме са уградњом (22.06.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у
отвореном поступку јавне набавке за ЈН 11/2016
– Набавка добара - Противпожарна опрема са уградњом (28.06.2016.)
   

22.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара
- НАБАВКА НАМЕШТАЈА број ЈНМВ 10/2016 (22.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку мале вредности добара
- Набавка намештаја ЈНМВ – 10/2016 (22.04.2016.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 26.04.2016. године (27.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 27.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 28.04.2016. године (28.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 10/2016 потенцијалног понуђача од 28.04.2016. године (28.04.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - за ЈНМВ – 10/2016 - Набавка добара
- Набавка намештаја (09.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ јавне набавке
мале вредности за ЈНМВ 10/2016 – Набавка добара
- Набавка намештаја (19.05.2016.)
   

22.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности радова -
ЧИШЋЕЊЕ ФАСАДЕ, СТУБОВА, ФАРБАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ РАСВЕТЕ И ЗАМЕНА
ОШТЕЋЕНИХ ПОДНИХ ПОЛОЧИЦА ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА У ШКОЛУ број ЈНМВ 09/2016 (22.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ 09/2016
Чишћење фасаде и стубова, фарбање,постављање нове расвете и замена оштећених подних
плочица испред главног улаза у Школу (22.04.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 09/2016 - Набавка радова
Чишћење фасаде и стубова, фарбање, постављање нове расвете и замена оштећених подних
плочица испред главног улаза у Школу (05.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке
мале вредности за ЈНМВ 09/2016 – Набавка радова
Чишћење фасаде и стубова, фарбање,постављање нове расвете и
замена оштећених подних плочица испред главног улаза у школу (19.05.2016.)
   

08.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку услуга -
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама број ЈН 08/2016 (08.04.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Јавна набавка услуга у отвореном постуку -
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Број јавне набавке ЈН 08/2016 (08.04.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 1. Електронски медији (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 2. Штампани медији (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 3. Израда и штампање јубиларне монографије школе (11.05.2016.)


ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 08/2016 - Набавка услуга
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
За Партија 4. Реклама путем билборда (11.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
јавну набавка услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 2 - штампани медији (19.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
јавну набавка услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 3. израда и штампање јубиларне монографије Школе (19.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 1. Електронски медији (23.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга у отвореном постуку - JN 08/2016
Услуге информисања јавности и рекламе по партијама
Партија 4. реклама путем билборда (25.05.2016.)
   

28.03.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку радова -
РЕКОНСРТУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ по партијама
ЗА ПАРТИЈУ 3. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗБОРНИЦЕ ШКОЛЕ, број ЈН 07/2016 (28.03.2016.)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈН 07/2016
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
Партија 3. Адаптација и реконструкција зборнице Школе (28.03.2016.)


Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН -07/2016 потенцијалног понуђача од 08.04.2016. године (11.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-07/2016 потенцијалног понуђача од 14.04.2016. године. (15.04.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-07/2016 потенцијалног понуђача од ОД 22.04.2016. године. (22.04.2016.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈН 07/2016 - Набавка радова
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
За Партија 3. адаптација и реконструкција зборнице Школе (05.05.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈН 07/2016
Реконструкција и адаптација дела пословне зграде Школе по партијама
Партија 3. адаптација и реконструкција зборнице Школе (19.05.2016.)
   

09.03.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ - 06/2016 (09.03.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле ЈНМВ – 06/2016 (09.03.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-06/2016 потенцијалног понуђача од 14.03.2016. године, заведеног код наручиоца под бројем 01-30/104 од 15.03.2016. године (15.03.2016.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНMB-06/2016 (15.03.2016.)

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности добара - гориво за путничке аутомобиле, број јавне набавке ЈНМВ-06/2016 (15.03.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 06/2016 - Набавка добара
Набавка горивa за путничке аутомобиле (23.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 06/2016 – Набавка добара - Набавка горива за путничке аутомобиле (31.03.2016.)
   

26.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара – Канцеларијски материјал по партијама Број: ЈНМВ - 05/2016 (26.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности  добара - Канцеларијски материјал по партијама ЈНМВ – 05/2016 (26.02.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМБ -05/2016 потенцијалног понуђача од 02.03.2016. године (03.03.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 1. хартија за штампу и фотокопир папир (10.03.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 2. остали канцеларијски материјал (10.03.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 05/2016 - Набавка добара
Набавка канцеларијског материјала - Партија 3. тонери (10.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 1. хартија за штампу и фотокопир папир (21.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 2. остали канцеларијски материјал (21.03.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 05/2016 – Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала,
Партија 3. тонери (21.03.2016.)
   

03.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка електричнe енергијe Број: ЈНМВ - 04/2016 (03.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – Набавка електричнe енергијe ЈНМВ – 04/2016 (03.02.2016.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ - 04/2016 потенцијалног понуђача од 05.02.2016. године (08.02.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 04/2016 - Набавка добара
Набавка електричне енергије (18.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 04/2016 – набавка добара - набавка електричне енергије (26.02.2016.)
   

02.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара – Материјал за одржавање хигијене по партијама Број: ЈНМВ - 03/2016 (02.02.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара - Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ – 03/2016 по партијама (02.02.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 03/2016 - Набавка добара
Набавка материјала за одржавање хигијене - Партија 1. Средства за чишћење (18.02.2016.)


ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ – 03/2016 - Набавка добара
Набавка материјала за одржавање хигијене - Партија 2. Тоалет папир и убруси (18.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 03/2016 – набавка добара материјал за одржавање хигијене - Партија 1. Средства за чишћење (26.02.2016.)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
за ЈНМВ 03/2016 – набавка добара материјал за одржавање хигијене - Партија 2. Тоалет папир и убруси (26.02.2016.)
   

29.01.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пића за бифе школе Број: ЈНМВ - 02/2016 (29.01.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – пића за бифе Школе, БРОЈ ЈНМВ-02/2016 (29.01.2016.)

ОДЛУКА о додели уговора за ЈНМВ-02/2016 - Набавка добара - Набавка пића за бифе Школе (10.02.2016.)
   

27.01.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле, Број ЈНМВ - 01/2016 (27.01.2016.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле, БРОЈ ЈНМВ-01/2016(27.01.2016.)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ-01/2016 набавка добара – Гориво за путничке аутомобиле (09.02.2016.)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ-01/2016 – Набавка горива за путничке аутомобиле (17.02.2016.)
 
Jавне набавке у 2015. години (детаљније)    
Jавне набавке у 2014. години (детаљније)    
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter