OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

др Љиљана Јовковић

E-mail: ljiljana.jovkovic@bbs.edu.rs

Канцеларија 315 III спрат

Консултације:
Среда: 12:00h-14:15h


OBRAZOVANJE

Doktorat nauka, Državni univerzitet Floride 1976.
oblast: primenjena lingvistika nastava engleskog kao stranog jezika
Magisterijum, postdplomske studije, Državni univerzitet Floride 1974.
oblast: primenjena lingvistika, leksikografija, poslovno-ekonomska terminologija
Filološki fakultet, Odsek za engleski jezik i književnost, Beogradski univerzitet 1973.
Gimnazija, Valjevo 1969.

NASTAVNO ISKUSTVO

Nastavnik engleskog jezika
Viša poslovna škola, Beograd, profesor engleskog jezika 2000.
Fakultet Likovnih umetnosti, viši predavač za engleski jezik, Beograd 1999.-2000.
Viša hotelijerska škola, profesor engleskog jezika 1977.-1999.
Državni univerzitet Florida, asistent za engleski i srpski kao strani jezik 1974.-1976
Nastavnik, spoljni saradnik
Gostujući profesor, Državni univerzitet Florida, vanredni profesor za engleski jezik i srpski kao strani jezik 1987.-1994.(zimski semestar)
Viša poslovna škola Beograd 1996.-2000.
Viša trgovinska škola, Beograd 1982.
Kolarčev narodni univerzite, Beograd 1977
Viša turistička škola, Beograd 1997.-2003.
Viša poslovna škola, Novi Sad 2000.-2003.
Fakultet za trgovinu i bankarstvo
BK univerzitet , Beograd 2000.-2003.
Filološki fakultet (vanredni profesor), Slobomir P. Univerzitet 2004-2005.

UČEŠĆE NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

Učestvovala je na devet stručnih i naučnih skupova od kojih na šest sa referatom i to u Njujorku, 1976. godine na X kongresu TESOLS-a, zatim u Zagrebu 1976. godine na Konferenciji "Psiholongvistika u nastavi stranih jezika" i 1980. godine na II kongresu SDPLJ; u Beogradu; Učestvovala je na Simpozijumu DPLS "Leksigografija i stručni jezici". Učestvovala je na III kongresu DPLJ u Sarajevu 1985. godine zatim na Međunarodnoj konferenciji "Turizam u zemljama u razvoju - politika i sistem obrazovanja kadrova" održanoj u Budvi 1986. godine kao i dva savetovanja u Beogradu 1995. godine "Terminologija - načela, normiranje, usaglašavanje rada" i "Temeljna priprema nastavnika stranog jezika struke".

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM DRUŠTVIMA

"TESOL", od 1975.
"Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije", od 1978.
"Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije", od 1977.
"Udruženje nastavnika stranih jezika na nefilološkim fakultetima", od 1979

SPISAK STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA
1."Preliminary English - Serbocroatian Dictionary of Economics and Business", M.A. Thesis, Florida, State University, 1974
2."Syntactic Development of Yugoslav Students of English", Ph. D. Dissertation, Florida, State University, 1976
3."Problems in Formulating an English-Serbocroatioan Dictionary of Economics and Business", Proceedings and Reports of Seminars and Research, vol. 9, Centar of Yugoslav-American Studies, F.S.U., 1976., 112-120.
4."Primena novih saznanja o razvoju sintatičke složenosti u nastavi stranih jezika", Strani jezici br. 4, 1976., (296-301).
5."START" scenarij za sedam TV emisija posvećenih učenju engleskog jezika emitovanih u Školskom programu RTB 1977/78. (potvrda o prilogu)
6."Kako primeniti lingvistiku u nastavi stranih jezika bez upotrebe formalnih gramatičkih objašnjenja", Godišnjak Saveza društva za primenjenu lingvistiku Jugoslavije (SDPLJ), br. 4-5, 1980. 87, 94-95.
7."Konotacija kao izvor leksikografskih problema u izradi rečnika ekonomske terminologije", Godišnjak SDPLJ br. 6, 1982., 92-94
8."O mogućnosti merenja sintaktičkog razvoja na objektivan-kvantitativan način", Godišnjak SDPLJ br. 7-8, 1983-84. god. 515-523
9.REČNIK TERMINOLOGIJE JUGOSLOVENSKOG POLITIKO-EKONOMSKOG SISTEMA - ENGLESKO-SRPSKO-HRVATSKI (koautor sa V. Andrić), Informator, Zagreb, 1985. god. I izdanje, 1988. II izdanje
10."Terminološke škole", Terminološki pregled (ured. N. Vinaver), Prevodilac, Beograd, 1986., 204-207.
11."Terminološki problemi hotelijerstva", Terminologija - načela, normiranje, usaglašavanje rada, Zbornik radova, Prevodilac, Beograd, 1988., 142-147
12."Temeljna priprema nastavnika stranog jezika struke", Zbornik radova, Udruženje nastavnika stranih jezika na nefilološkim fakultetima Beograd 1995.
13."Engleski jezik za likovnu umetnost" (skripta) , Univerzitet umetnosti Beograd, 1999.
14."Engleski za turizam", skripta, Viša turistočka škola, 1999.
15."Masetring English Grammer Structure", Autor. Izdanje, Beograd 2000.
16."English for Business Purposes", Utilia, I, II izdanje, Beograd, 2002.


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter