Наставник Каб Спр Предмет Bежбе Одсек
Адамовић мр Владимир 304 III Статистика Вежбе Мар
Антић мр Зорана 240 II+ Менаџмент квалитета Мен
Предузетништво Мен
Анџић др Слободан 310 III Анализа пословања Фин
Пословна економика Фин
Аритоновић др Горан 211 II Интернет програмирање Пос
Објектно програмирање Пос
Бабић мр Жељко 237 II+ Привредно право Вежбе Пор
Управно право Вежбе Пор
Бањац Игор 202 II Математика Вежбе Фин
Математика Вежбе Мар
Статистика Вежбе Фин
Бјелић др Милан 233 II+ Привредно право Мар
Управно право Пор
Богетић др Срђан 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент у саобраћају Мен
Божовић мр Весна 212 II Енглески 1 Мен
Енглески 2 Мен
Борота-Тишма др Анкица 310 III Малопродаја Мар
Маркетинг у трговини Мар
Бранковић др Ненад 215 II Контрола и ревизија Фин
Пословне финансије Вежбе Фин
Пословне финансије Фин
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање Пор
Порески поступак Пор
Васковић др Војкан 239 II+ Веб дизајн и мултимедијални системи Пос
Е-бизнис и интернет маркетинг Мар
Видас-Бубања др Маријана 234 II+ Е-бизнис и интернет маркетинг Пос
Електронско пословање Пос
Међународне финансије Спе
Вишњић Чедомил 251 II Веб дизајн и мултимедијални системи Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Вранић Ивана 202 II Енглески 1 Вежбе Мар
Врцељ др Весна 234 II+ Математика Мен
Математика Мен
Статистика Мен
Вујанић Ивана 203b II Менаџмент Вежбе Фин
Менаџмент квалитета Вежбе
Вујовић др Славољуб 308 III Банкарство Фин
Економика туризма Мен
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг истраживања Мар
Међународни маркетинг Мар
Вукчевић Вања 210 II
Вучичевић др Марко 304 III Менаџмент Пор
Менаџмент иновација Вежбе Мен
Вучичевић др Слободан 233 II+ Менаџмент Пор
Менаџмент људских ресурса Спе
Привредно право Мен
Управно право Пор
Вучковић Милица I
Гогић Мирјана 304 III Енглески 1 Вежбе Мен
Енглески 2 Вежбе Мен
Дабетић мр Славица 234 II+ Математика Фин
Статистика Мар
Статистика Пос
Давидовац Зоран 329 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Деретић Немања 138 I Статистика Вежбе Пос
Статистика Вежбе Мен
Деретић др Неђељко 308 III Математика Пор
Димитров мр Филип 216 II Контрола и ревизија Вежбе Мар
Финансијско рачуноводство Вежбе Мар
Финансијско рачуноводство Фин
Докнић др Невена 235 II+ Менаџмент Фин
Менаџмент квалитета Мен
Менаџмент у јавној управи Јав
Драгић др Зорица 214 II Менаџерско рачуноводство Спе
Рачуноводство Пос
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Душанић др Јован 213 II Банкарски менаџмент Спе
Банкарство Фин
Монетарне и јавне финансије Фин
Ђурић др Александра 330 III Социологија и правна етика Јав
Социологија у туризму Мен
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа Мен
Менаџмент породичног бизниса Мен
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг Мен
Маркетинг Фин
Маркетинг Мар
Маркетинг Пор
Маркетинг услуга Мар
Ђурковић Ненад 323 III Основе програмирања Вежбе Пос
Ђуровић др Ђуро 240 II+ Кривично право Пор
Основи права Јав
Пословне комуникације Спе
Привредно право Пос
Привредно право Фин
Привредно право Пор
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент Пос
Менаџмент иновација Мен
Живковић мр Милован 309 III Менаџмент информациони системи у јавној управи Пос
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Јањић Славица 235 II+ Менаџмент у јавној управи Вежбе Јав
Јеринић Небојша 211 II
Јеринић др Драган 208 II Јавне финансије Пор
Царинско пословање Пор
Јовановић др Ђорђе 237 II+ Опорезивање Пор
Порески поступак Пор
Јовановић др Радица 312 III Спољно трговинско пословање Мар
Јовковић др Љиљана 110 I
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1 Фин
Енглески 2 Мар
Кажeнегра-Величковић Ана 326 III Енглески 1 Вежбе Фин
Енглески 2 Вежбе Фин
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг Пос
Маркетинг истраживања Мар
Килибарда др Веда 214 II Математика Пос
Статистика Пор
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Пословна економика Пос
Кнежевић мр Борис 238 II+
Кутлешић др Владан 309 III Устав и људска права Јав
Лазовић мр Катарина 304 III Маркетинг Вежбе Мар
Маркетинг Вежбе Пор
Лекић Nемања 253 II Менаџмент људских ресурса у туризму Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Лекић др Снежана 209 II Логистика Мен
Менаџмент Мен
Организационо понашање Спе
Пословне комуникације Спе
Лончар Арсен 302 III
Лутовац мр Милош 202 II Економија Вежбе Мен
Пословна економика Мен
Љубичић мр Душан 311 III Електронски бизнис у банкарству
Интернет/интранет мреже Пос
Информационе технологије у бизнису Пос
Информационе технологије у бизнису Мен
Малешевић Милан 304 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Средства за обраду и пренос података Вежбе Пос
Малешевић др Љиљана 312 III Банкарство Фин
Економија Фин
Економија европске уније Пор
Корпоративне финансије Спе
Стратегијски финансијски менаџмент Спе
Мандић др Славица 110 I Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Промоција Мар
Социологија у бизнису Пос
Социологија у бизнису Мен
Социологија у бизнису Мар
Социологија у бизнису Пор
Социологија у бизнису Фин
Мандић мр Иван 23 Гал. Менаџмент малих и средњих предузећа Вежбе Мен
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1 Пор
Енглески 2 Пор
Марић др Рајко 211 II Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Марковић др Сузана 235 II+ Основе програмирања Пос
Марковић мр Душан 301 III Базе података Пос
Оперативни системи рачунара Пос
Стратегија информационих технологија Пос
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1 Пос
Енглески 1 Мар
Енглески 2 Пос
Матић мр Раде 301 III Менаџмент информациони системи Вежбе Пос
Менаџмент информациони системи Пос
Пројектовање информационих система Пос
Медојевић Наташа 304 III Маркетинг Вежбе Мен
Маркетинг истраживања Вежбе Мар
Микић др Анђела 313 III Маркетинг у трговини Мар
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Миладиновић др Весна 213 II Познавање робе Пор
Продаја Мар
Милојевић др Соња 215 II Маркетинг Вежбе Фин
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Милошевић др Горан 208 II Монетарне и јавне финансије Фин
Милошевић мр Милош 202 II Међународне финансије Вежбе Спе
Рачуноводство Вежбе Фин
Управљачко рачуноводство Вежбе Фин
Финансијско рачуноводство Вежбе Фин
Мирјанић мр Борјана 216 II Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта Вежбе Фин
Финансијска тржишта и институције Спе
Мирковић Драгица 202 II Енглески 1 Вежбе Пос
Енглески 1 Вежбе Пор
Енглески 2 Вежбе Пос
Енглески 2 Вежбе Пор
Мирковић др Валентина 210 II Пословна економика Пор
Мрвић др Татјана 140 I Монетарне и јавне финансије Фин
Пословне финансије Вежбе Фин
Стратегијски финансијски менаџмент Вежбе Спе
Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта и институције Вежбе Спе
Финансијска тржишта и институције Спе
Мрђа Бојан 329 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Пор
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Оперативни системи рачунара Вежбе Пос
Николић Милена 309 III
Новаковић др Јасмина 253 II Информационе технологије у бизнису Мар
Обућински мр Дејан 202 II Економија Вежбе Фин
Економија европске уније Вежбе Пор
Одаловић Томо 208 II Јавне финансије Вежбе Пор
Царинско пословање Вежбе Пор
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Берзанско пословање Спе
Економија Мар
Економија европске уније Пор
Основи економије Јав
Пашић мр Радомир 325 III Кривично право Пор
Перић Саша 313 III Пословна економика Вежбе Фин
Петковић др Здравка 314 III Менаџерско рачуноводство Спе
Пореско књиговодство и евиденција Пор
Рачуноводство Мен
Рачуноводство Пор
Финансијско рачуноводство Фин
Петровић Миодраг б.б. II Менаџмент породичног бизниса Вежбе Мен
Поповић Милош 326 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Пушара др Милорад 202 II Банкарство Фин
Осигурање Фин
Спољно трговинско пословање Мар
Пушара др Небојша 240 II+ Економија Пос
Економија Пор
Радић др Бојан 239 II+ Кривично право
Привредно право
Социологија у бизнису Пос
Социологија у бизнису Мен
Социологија у бизнису Фин
Социологија у бизнису Мар
Социологија у бизнису Пор
Радовановић мр Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије Вежбе Фин
Радуновић мр Слађана 330 III Опорезивање
Порески поступак
Рајковић мр Миле 314 III Банкарство Вежбе Фин
Банкарство Фин
Монетарне и јавне финансије Фин
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Корпоративне финансије Спе
Пословна економика Мар
Самарџић др Миле 216 II Контрола и ревизија Спе
Контрола и ревизија Фин
Рачуноводство Мар
Финансијско рачуноводство Фин
Симић Владимир 326 III Промоција Вежбе Мар
Социологија у бизнису Вежбе Пос
Социологија у бизнису Вежбе Мен
Социологија у бизнису Вежбе Мар
Станковић др Александар 314 III Познавање робе Пор
Стефановић Тамара 210 II Енглески 1 Вежбе Фин
Енглески 2 Вежбе Фин
Енглески 2 Фин
Стојановић Иван 202 II Пословна економика Вежбе Пос
Пословна економика Вежбе Мен
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање Мен
Информационе технологије у бизнису Мар
Информационе технологије у јавној управи Јав
Информационе технологије у туризму Мен
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Стојковић Иван 302 III
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг Вежбе
Маркетинг Фин
Маркетинг услуга
Стојмировић др Љубиша 315 III Маркетинг Фин
Менаџмент Мар
Стојмировић др Стојан 315 III Менаџмент Мар
Танасковић Гордана 251 II Е-бизнис и интернет маркетинг Вежбе Пос
Електронско пословање Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мар
Тодоровић др Миомир 239 II+ Информационе технологије у бизнису Фин
Информационе технологије у бизнису Пор
Средства за обраду и пренос података Пос
Тодоровић мр Владимир 304 III Економија Вежбе Пос
Економија Вежбе Пор
Економија Мен
Економија Мен
Томић др Радован
Томић мр Гордана 253 II Маркетинг истраживања Вежбе Мар
Међународни маркетинг Вежбе Мар
Тотх Славица б.б. II Кривично право Вежбе Пор
Привредно право Вежбе Пос
Привредно право Вежбе Фин
Ћендић Бојана 309 III
Ћосић др Марко 209 II Менаџмент Вежбе Мар
Основе менаџмента Мен
Предузетништво Мен
Урош др Тамара 313 III Е-бизнис у банкарству Пос
Е-бизнис у банкарству Фин
Филиповић Лука. 330 III Осигурање Вежбе Фин
Пословне финансије Вежбе Фин
Филиповић Никола 251 II Привредно право Вежбе Мар
Привредно право Вежбе Мен
Привредно право Вежбе Пор
Управно право Вежбе Пор
Филиповић др Лука 236 II+ Математика Мар
Статистика Фин
Управљање финансијским ризиком Спе
Фрањић Анте 311 III Интернет/интранет мреже Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Пос
Цвијић Јана 203b III Рачуноводство Вежбе Мар