Наставник Каб Спр Предмет Bежбе Одсек
Адамовић мр Владимир 304 III Статистика Вежбе Мар
Антић мр Зорана 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Менаџмент квалитета Мен
менаџмент квалитета туристичких услуга Мен
Предузетништво Мен
Анџић др Слободан 310 III Анализа пословања Фин
Пословна економика Фин
Аритоновић др Горан 211 II Интернет програмирање Пос
Објектно програмирање Пос
Бабић мр Жељко 237 II+ Привредно право Вежбе Пор
Управно право Вежбе Пор
Бањац Игор 202 II Математика Вежбе Фин
Математика Вежбе Мар
Статистика Вежбе Фин
Бјелић др Милан 233 II+ Јавно-приватно партнерство Јав
Локална самоуправа Јав
Привредно право Мар
Привредно право Пос
Управно право Пор
Управно право Јав
Богетић др Срђан 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент у саобраћају Мен
Божовић мр Весна 212 II Енглески 1 Мен
Енглески 2 Мен
Борота-Тишма др Анкица 310 III Малопродаја Мар
Маркетинг у трговини Мар
Бранковић др Ненад 215 II Контрола и ревизија Фин
Контрола и ревизија Спе
Пословне финансије Вежбе Фин
Пословне финансије Фин
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање Пор
Порески поступак Пор
Васковић др Војкан 239 II+ Веб дизајн и мултимедијални системи Пос
Е-бизнис и интернет маркетинг Мар
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Видас-Бубања др Маријана 234 II+ Е-бизнис и интернет маркетинг Пос
Електронско пословање Пос
Међународне финансије Спе
Вишњић мр Чедомил 329 III Веб дизајн и мултимедијални системи Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Вранић Ивана 202 II Енглески 1 Вежбе Мар
Врцељ др Весна 234 II+ Математика Мен
Математика Мен
Статистика Мен
Статистика у туризму Мен
Вујанић Ивана 203b II Менаџмент Вежбе Фин
Менаџмент квалитета Вежбе
Вујовић др Славољуб 308 III Банкарство Фин
Економика туризма Мен
Хотелски менаџмент Мен
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг истраживања Мар
Међународни маркетинг Мар
Вукчевић Вања 210 II
Вучичевић др Марко 304 III Менаџмент Пор
Менаџмент иновација Вежбе Мен
Вучичевић др Слободан 233 II+ Административно и канцеларијско пословање Јав
Менаџмент Пор
Менаџмент људских ресурса Спе
Привредно право Мен
Привредно право Јав
Стратегијски финансијски менаџмент Спе
Управно право Пор
Управно право Јав
Вучковић Милица I Немачки 1 Јав
Немачки 2 Јав
Немачки језик у туризму Мен
Гогић Мирјана 304 III Енглески 1 Вежбе Мен
Енглески 2 Вежбе Мен
Дабетић Ђорђе 208 II
Дабетић мр Славица 234 II+ Математика Фин
Статистика Мар
Статистика Пос
Статистика Јав
Давидовац Зоран 329 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Деретић Немања 138 I Статистика Вежбе Пос
Статистика Вежбе Мен
Деретић др Неђељко 308 III Математика Пор
Димитров мр Филип 216 II Контрола и ревизија Вежбе Мар
Рачуноводство Мен
Финансијско рачуноводство Вежбе Мар
Финансијско рачуноводство Фин
Докнић др Невена 235 II+ Менаџмент Фин
Менаџмент квалитета Мен
менаџмент квалитета туристичких услуга Мен
Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент у јавној управи Јав
Душанић др Јован 213 II Банкарски менаџмент Спе
Банкарство Фин
Монетарне и јавне финансије Фин
Ђурић др Александра 330 III Пословно комуницирање у туризму Мен
Социологија и правна етика Јав
Социологија у бизнису Мар
Социологија у бизнису Пор
Социологија у туризму Мен
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа Мен
Менаџмент породичног бизниса Мен
Пословно одлучивање Спе
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг Мен
Маркетинг Фин
Маркетинг Мар
Маркетинг Пор
Маркетинг у туризму Мен
Маркетинг услуга Мар
Ђурковић Ненад 323 III Основе програмирања Вежбе Пос
Ђуровић др Ђуро 240 II+ Кривично право Пор
Кривично право Јав
Основи права Јав
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословно право у туризму Мен
Привредно право Фин
Привредно право Пор
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент Пос
Менаџмент иновација Мен
Организационо понашање Спе
Зекавица Aна 216 II
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент људских ресурса у туризму Мен
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Основе туризма Мен
Пословно комуницирање у туризму Мен
Јањић Славица 235 II+ Менаџмент у јавној управи Вежбе Јав
Јеринић Небојша 211 II
Јеринић др Драган 208 II Јавне службе Јав
Јавне финансије Пор
Основи права Јав
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Финансирање јавне управе Јав
Царинско пословање Пор
Јовановић др Ђорђе 237 II+ Опорезивање Пор
Порески поступак Пор
Јовановић др Радица 312 III Пословно одлучивање Вежбе Спе
Спољно трговинско пословање Мар
Јовковић др Љиљана 110 I
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1 Фин
Енглески 2 Мар
Кажeнегра-Величковић Ана 330 III Енглески 1 Вежбе Фин
Енглески 1 Мен
Енглески 2 Вежбе Фин
Енглески 2 Мен
Енглески језик 3 Мен
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг Пос
Маркетинг истраживања Мар
Килибарда др Веда 214 II Математика Пос
Статистика Пор
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Пословна економика Пос
Кутлешић др Владан 309 III Службеничко право Јав
Устав и људска права Јав
Лазовић мр Катарина 304 III Маркетинг Вежбе Мар
Маркетинг Вежбе Пор
Лекић Nемања 253 II Менаџмент људских ресурса у туризму Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Лекић др Снежана 209 II Логистика Мен
Менаџмент Мен
Организационо понашање Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Лончар Арсен 302 III
Лутовац мр Милош 202 II Економија Вежбе Мен
Пословна економика Мен
Љубичић мр Душан 311 III Електронски бизнис у банкарству
Интернет/интранет мреже Пос
Информационе технологије у бизнису Пос
Информационе технологије у бизнису Мен
Малешевић Милан 304 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Средства за обраду и пренос података Вежбе Пос
Малешевић др Љиљана 312 III Банкарство Фин
Економија Фин
Економија европске уније Пор
Корпоративне финансије Спе
Мандић др Славица 236 II+ Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Промоција Мар
Социологија у бизнису Пос
Социологија у бизнису Мен
Социологија у бизнису Мар
Социологија у бизнису Пор
Социологија у бизнису Фин
Мандић мр Иван 23 Гал. Менаџмент малих и средњих предузећа Вежбе Мен
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1 Пор
Енглески 2 Пор
Марић Весна 330 III
Марић др Рајко 211 II Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Менаџмент туристичких дестинација Мен
Основе туризма Мен
Марјановић Драгић др Зорица 214 II Рачуноводство Пос
Управљачко рачуноводство Фин
Марковић др Сузана 235 II+ Основе програмирања Пос
Марковић мр Душан 301 III Базе података Пос
Оперативни системи рачунара Пос
Стратегија информационих технологија Пос
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1 Пос
Енглески 1 Мар
Енглески 2 Пос
Матић мр Раде 301 III Менаџмент информациони системи Вежбе Пос
Менаџмент информациони системи Пос
Пројектовање информационих система Пос
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Медојевић Наташа 304 III Маркетинг Вежбе Мен
Маркетинг истраживања Вежбе Мар
Микић др Анђела 313 III Маркетинг у трговини Мар
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Миладиновић др Весна 213 II Познавање робе Пор
Продаја Мар
Милојевић др Соња 215 II Маркетинг Вежбе Фин
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Милошевић др Горан 208 II Монетарне и јавне финансије Фин
Финансирање јавне управе Јав
Милошевић мр Милош 202 II Рачуноводство Вежбе Фин
Рачуноводство Фин
Рачуноводство Пор
Управљачко рачуноводство Вежбе Фин
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијско рачуноводство Вежбе Фин
Мирјанић мр Борјана 216 II Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта Вежбе Фин
Финансијска тржишта и институције Спе
Мирковић Драгица 202 II Енглески 1 Вежбе Пос
Енглески 1 Вежбе Пор
Енглески 2 Вежбе Пос
Енглески 2 Вежбе Пор
Мирковић др Валентина 210 II Пословна економика Пор
Мрвић др Татјана 140 I Монетарне и јавне финансије Фин
Пословне финансије Вежбе Фин
Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта и институције Вежбе Спе
Финансијска тржишта и институције Спе
Мрђа Бојан 329 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Пор
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Оперативни системи рачунара Вежбе Пос
Николић др Милена 309 III Менаџмент туристичких агенција Мен
Менаџмент туристичких дестинација Мен
Новаковић др Јасмина 253 II Информационе технологије у бизнису Мар
Оперативни системи рачунара Пос
Обућински мр Дејан 202 II Економија Вежбе Фин
Економија европске уније Вежбе Пор
Одаловић Томо 208 II Јавне финансије Вежбе Пор
Царинско пословање Вежбе Пор
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Берзанско пословање Спе
Економија Мар
Економија европске уније Пор
Основи економије Јав
Пашић мр Радомир 325 III Енглески 1 Јав
Енглески 2 Јав
Јавне набавке Јав
Кривично право Вежбе Пор
Перић Саша 313 III Пословна економика Вежбе Фин
Петковић др Здравка 314 III Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Спе
Менаџерско рачуноводство Спе
Пореско књиговодство и евиденција Пор
Рачуноводство Пор
Рачуноводство Мен
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Финансијско рачуноводство Фин
Петровић Миодраг б.б. II Менаџмент породичног бизниса Вежбе Мен
Поповић Милош 326 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Фин
Пушара др Милорад 202 II Банкарство Фин
Осигурање Фин
Финансијска тржишта Фин
Пушара др Небојша 240 II+ Економија Пос
Економија Пор
Радић др Бојан 241 II+ Кривично право
Кривично право Јав
Правно нормирање Јав
Привредно право
Социологија у бизнису Пос
Социологија у бизнису Мен
Социологија у бизнису Фин
Социологија у бизнису Мар
Социологија у бизнису Пор
Радовановић мр Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије Вежбе Фин
Радуновић мр Слађана 330 III Јавне набавке Јав
Опорезивање
Порески поступак
Правно нормирање Јав
Рајковић мр Миле 314 III Банкарство Вежбе Фин
Банкарство Фин
Монетарне и јавне финансије Фин
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Корпоративне финансије Спе
Пословна економика Мар
Самарџић др Миле 216 II Контрола и ревизија Спе
Контрола и ревизија Фин
Рачуноводство Мар
Финансијско рачуноводство Фин
Симић Владимир 326 III Промоција Вежбе Мар
Социологија у бизнису Вежбе Пос
Социологија у бизнису Вежбе Мен
Социологија у бизнису Вежбе Мар
Станковић др Александар 314 III Познавање робе Пор
Стефановић Тамара 210 II Енглески 1 Вежбе Фин
Енглески 2 Вежбе Фин
Енглески 2 Фин
Стојановић Иван 202 II Пословна економика Вежбе Пос
Пословна економика Вежбе Мен
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање Мен
Е-управа Јав
Информационе технологије у бизнису Мар
Информационе технологије у јавној управи Јав
Информационе технологије у туризму Мен
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Стојковић Иван 302 III
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг Вежбе
Маркетинг Фин
Маркетинг услуга
Стојмировић др Љубиша 315 III Маркетинг Фин
Менаџмент Мар
Стојмировић др Стојан 315 III Менаџмент Мар
Хотелски менаџмент Мен
Танасковић Гордана 251 II Е-бизнис и интернет маркетинг Вежбе Пос
Електронско пословање Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мар
Тодоровић др Миомир 239 II+ Информационе технологије у бизнису Фин
Информационе технологије у бизнису Пор
Средства за обраду и пренос података Пос
Тодоровић мр Владимир 304 III Економија Вежбе Пос
Економија Вежбе Пор
Економија Мен
Економија Мен
Томић мр Гордана 253 II Маркетинг истраживања Вежбе Мар
Међународни маркетинг Вежбе Мар
Тотх Славица б.б. II Кривично право Вежбе Пор
Привредно право Вежбе Пос
Привредно право Вежбе Фин
Ћендић Бојана 309 III
Ћосић др Марко 209 II Менаџмент Вежбе Мар
Основе менаџмента Мен
Предузетништво Мен
Урош др Тамара 313 III Банкарски менаџмент Спе
Е-бизнис у банкарству Пос
Е-бизнис у банкарству Фин
Електронско пословање у туризму Мен
Филиповић Лука. 330 III Осигурање Вежбе Фин
Пословне финансије Вежбе Фин
Филиповић Никола 251 II Привредно право Вежбе Мар
Привредно право Вежбе Мен
Привредно право Вежбе Пор
Управно право Вежбе Пор
Филиповић др Лука 236 II+ Математика Мар
Статистика Фин
Фрањић Анте 311 III Интернет/интранет мреже Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Пос
Цвијић Јана 203b III Рачуноводство Вежбе Мар