OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Наставник Каб Спр Предмет Bежбе Одсек
Антић др Зорана 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Менаџмент квалитета Мен
Менаџмент квалитета туристичких услуга Мен
Предузетништво Мен
Анџић др Слободан 310 III Анализа пословања Фин
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Пословна економика Фин
Аритоновић др Горан 211 II Интернет програмирање Пос
Објектно програмирање Пос
Бабић мр Жељко 237 II+ Пословно право у туризму Мен
Правно нормирање Јав
Привредно право Пос
Бањац Игор 202 II Математика Вежбе Мар
Статистика Вежбе Мар
Белошевић Сања 139 I
Бјелић др Милан 233 II+ Административно и канцеларијско пословање Јав
Јавно-приватно партнерство Јав
Локална самоуправа Јав
Привредно право Мар
Управно право Пор
Управно право Јав
Богетић др Срђан 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент у саобраћају Мен
Хотелски менаџмент Мен
Божовић мр Весна 212 II Енглески 1 Мен
Енглески 2 Мен
Боричић мр Нићко 237 II Контрола и ревизија Фин
Борота-Тишма др Анкица 310 III Малопродаја Мар
Маркетинг у трговини Мар
Бранковић Милица 305а III
Бубања Ива 237 II
Булатовић Петар 202 II
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање Пор
Порески поступак Пор
Социологија у бизнису Мар
Васић Никола 305А III
Видас-Бубања др Маријана 238 II+ Е-бизнис и интернет маркетинг Пос
Е-бизнис и интернет маркетинг Мар
Електронско пословање Пос
Међународне финансије Спе
Вранић др Ивана 239 II+
Врцељ др Весна 234 II+ Математика Мен
Математика Мен
Статистика Мен
Статистика у туризму Мен
Вујанић Ивана 203b II Менаџмент квалитета Вежбе
Вујановић Никола 139 I
Вукмировић Александра 305a III
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг Пор
Маркетинг истраживања Мар
Међународни маркетинг Мар
Вукчевић Вања 210 II Енглески 2 Фин
Вучичевић др Марко 252 II Менаџмент Пор
Менаџмент Мар
Менаџмент иновација Вежбе Мен
Вучичевић др Слободан 233 II+ Привредно право Мен
Привредно право Јав
Стратегијски финансијски менаџмент Спе
Управно право Пор
Управно право Јав
Глигорић др Чедомир 211 II Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Спе
Контрола и ревизија Фин
Менаџерско рачуноводство Спе
Рачуноводство Пор
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Грдинић Владимир 137 I
Дабетић Ђорђе 208 II
Дабетић др Славица 234 II+ Математика Фин
Статистика Фин
Статистика Јав
Давидовац Зоран 251 II
Деретић Немања 138 I Статистика Вежбе Мен
Деретић др Неђељко 308 III Математика Пор
Статистика Пор
Димитријевић др Бојан 308 III Банкарски менаџмент Спе
Економија Пор
Основе туризма Мен
Димитров др Филип 216 II Контрола и ревизија Спе
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Рачуноводство Мен
Финансијско рачуноводство Фин
Дишевић Мирјана 304 III Енглески 1 Вежбе Мен
Енглески 2 Вежбе Мен
Докнић др Невена 235 II+ Менаџмент Фин
Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент људских ресурса у туризму Мен
Менаџмент у јавној управи Јав
Драгић др Зорица 214 II Рачуноводство Пос
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Драговић др Кристина 216 II Немачки језик 1 Јав
Немачки језик 2 Јав
Немачки језик у туризму Мен
Ђурић др Александра 239 II+ Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословно комуницирање у туризму Мен
Социологија и правна етика Јав
Социологија у бизнису Пор
Социологија у туризму Мен
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа Мен
Менаџмент породичног бизниса Мен
Пословно одлучивање Спе
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Ђурица Нина 313 III
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг Фин
Маркетинг Мар
Маркетинг у туризму Мен
Маркетинг услуга Мар
Ђуровић Слободан 305а III Економија Вежбе Пор
Ђуровић др Ђуро 241 II+ Јавно-приватно партнерство Јав
Кривично право Пор
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Привредно право Фин
Привредно право Пор
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент Пос
Менаџмент иновација Мен
Организационо понашање Спе
Пословно одлучивање Спе
Живковић Недељка 239 II+
Зекавица Aна 328 III Маркетинг Вежбе Мар
Маркетинг Вежбе Пор
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент људских ресурса у туризму Мен
Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Пословно комуницирање у туризму Мен
Јаковљевић Марија 209 II
Јеринић Небојша 211 II Привредно право Вежбе Пор
Јеринић др Драган 208 II Јавне финансије Пор
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Финансирање јавне управе Јав
Царинско пословање Пор
Јовановић др Радица 312 III Маркетинг у трговини Мар
Пословно одлучивање Вежбе Спе
Спољно трговинско пословање Мар
Јовковић др Љиљана 315 III Енглески 1 Фин
Енглески 2 Фин
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1 Мар
Енглески 2 Мар
Кабиљо Милош 302 и 323а III
Кажaнегра-Величковић Ана 330 III Енглески 1 Мен
Енглески 2 Мен
Карић др Душица 305a III Банкарство Фин
Пословне финансије Фин
Управљање финансијским ризиком Спе
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг Пос
Маркетинг истраживања Мар
Килибарда др Веда 214 II Математика Пос
Статистика Пос
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Пословна економика Пос
Лекић Немања 253 II Менаџмент људских ресурса у туризму Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Лекић др Снежана 209 II Логистика Мен
Менаџмент Мен
Организационо понашање Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Лончар Арсен 323A III
Лутовац мр Милош 215 II Пословна економика Мен
Љубичић др Душан 311 III Електронски бизнис у банкарству
Интернет/интранет мреже Пос
Информационе технологије у бизнису Пос
Информационе технологије у бизнису Мен
Информационе технологије у бизнису Пор
Малешевић др Љиљана 312 III Економија Пос
Корпоративне финансије Спе
Мандић др Иван 213 II Административно и канцеларијско пословање Јав
Службеничко право Јав
Мандић др Славица 236 II+ Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Социологија у бизнису Фин
Социологија у бизнису Пос
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1 Пор
Енглески 2 Пор
Марић Весна 330 III
Марковић Светлана 330 III
Марковић др Душан 301 III Базе података Пос
Средства за обраду и пренос података Пос
Стратегија информационих технологија Пос
Марковић др Сузана 235 II+ Веб дизајн и мултимедијални системи Пос
Информационе технологије у бизнису Мар
Основе програмирања Пос
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1 Пос
Енглески 2 Пос
Матић др Раде 301 III Информационе технологије у туризму Мен
Менаџмент информациони системи Вежбе Пос
Менаџмент информациони системи Пос
Пројектовање информационих система Пос
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Микић др Анђела 313 III Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Миладиновић др Весна 213 II Познавање робе Пор
Продаја Мар
Милојевић др Соња 215 II Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Милошевић др Горан 208 II Монетарне и јавне финансије Фин
Финансирање јавне управе Јав
Милошевић мр Милош 202 II Рачуноводство Мен
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијско рачуноводство Вежбе Фин
Мирјанић др Борјана 216 II Финансијска тржишта Фин
Мирковић Драгица 212 II Енглески 1 Вежбе Пос
Енглески 1 Вежбе Пор
Енглески 2 Вежбе Пос
Енглески 2 Вежбе Пор
Мирковић др Валентина 210 II Економика туризма Мен
Пословна економика Пор
Мрвић др Татјана 140 I Банкарство Фин
Стратегијски финансијски менаџмент Спе
Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта и институције Спе
Мрђа Бојан 326 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Пор
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Оперативни системи рачунара Вежбе Пос
Недовић Владимир I
Николић др Милена 309 III Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Менаџмент туристичких агенција Мен
Менаџмент туристичких дестинација Мен
Новаковић др Јасмина 253 II Информационе технологије у бизнису Фин
Информационе технологије у јавној управи Јав
Оперативни системи рачунара Пос
Обућински мр Дејан 202 II Економија Вежбе Фин
Одаловић др Томо 208 II Јавне финансије Вежбе Пор
Царинско пословање Вежбе Пор
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Берзанско пословање Спе
Економија Фин
Економија европске уније Пор
Пашић мр Радомир 325 III Енглески 1 Јав
Енглески 2 Јав
Енглески језик 3 Мен
Кривично право Вежбе Пор
Перић Саша 202 II Пословна економика Вежбе Фин
Петковић др Здравка 314 III Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Спе
Менаџерско рачуноводство Спе
Пореско књиговодство и евиденција Пор
Рачуноводство Фин
Финансијско рачуноводство Фин
Поповић Милош 202 II
Пушара др Милорад 213 II Банкарски менаџмент Спе
Банкарство Фин
Осигурање Фин
Финансијска тржишта Фин
Пушара др Небојша 240 II+ Економија Мар
Основи економије Јав
Раденковић др Данијела 325 III Корпоративне финансије Спе
Осигурање Фин
Пословне финансије Фин
Радић др Бојан 241 II+ Кривично право
Кривично право Јав
Правно нормирање Јав
Привредно право
Социологија у бизнису Мен
Радовановић мр Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије Вежбе Фин
Радоман др Миленко I Јавне службе Јав
Локална самоуправа Јав
Радоњић Виктор 138 I
Радуловић Јована 137 I
Радуновић др Слађана 330 III Јавне набавке Јав
Опорезивање
Порески поступак
Правно нормирање Јав
Рајковић мр Миле 314 III Банкарски менаџмент Спе
Банкарство Вежбе Фин
Монетарне и јавне финансије Фин
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Корпоративне финансије Спе
Пословна економика Мар
Самарџић др Миле 216 II Контрола и ревизија Спе
Рачуноводство Мар
Симић Владимир 238 II+ Социологија у бизнису Вежбе Мен
Станковић др Александар 314 III Познавање робе Пор
Стефановић Тамара 210 II Енглески 1 Фин
Стојановић Иван 202 II
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање Мен
Е-управа Јав
Информационе технологије у јавној управи Јав
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пос
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг Вежбе
Маркетинг Мен
Маркетинг услуга
Стојменовић Гордана 140 I
Танасковић Гордана 251 II Е-бизнис и интернет маркетинг Вежбе Пос
Електронско пословање Вежбе Пос
Тодоровић др Владимир 310 III Економија Мен
Економија Мен
Ћендић Бојана 309 III
Урош др Тамара 313 III Е-бизнис у банкарству Пос
Е-бизнис у банкарству Фин
Електронско пословање у туризму Мен
Филиповић Лука 253 II
Филиповић Никола 251 II Привредно право Вежбе Мар
Привредно право Вежбе Мен
Управно право Вежбе Пор
Филиповић др Лука 236 II+ Математика Мар
Статистика Мар
Фрањић мр Анте 311 III Интернет/интранет мреже Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Пос
Цвијић Јана 203b II Рачуноводство Вежбе Мар
Чавић др Бојана 235 II Маркетинг Мен
Маркетинг у туризму Мен
Међународни маркетинг Мар
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter