OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Наставник Каб Спр Предмет Bежбе Одсек
Антић др Зорана 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Интегрисани менаџмент системи Мас
Менаџмент квалитета Мен
Менаџмент квалитета туристичких услуга Мен
Предузетништво Мен
Анџић др Слободан 310 III Анализа пословања Фин
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Пословна економика Фин
Аритоновић др Горан 211 II Алгоритми и структуре података Инф
Веб програмирање Инф
Интернет програмирање Пос
Интернет технологије Инф
Објектно програмирање Пос
Објектно програмирање Инф
Бабић мр Жељко 237 II+ Пословно право у туризму Мен
Правно нормирање Јав
Право привредних друштава Инф
Привредно право Пос
Привредно право Мен
Белошевић Сања 203 II
Бјелић др Милан 233 II+ Административно и канцеларијско пословање Јав
Јавно-приватно партнерство Јав
Локална самоуправа Јав
Трговинско право Мар
Управно право Пор
Управно право Јав
Управно процесно право Спе
Богетић др Срђан 240 II+ Интегрисани менаџмент системи Спе
Интегрисани менаџмент системи Мас
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент у саобраћају Мен
Хотелски менаџмент Мен
Борота-Тишма др Анкица 310 III Малопродаја Мар
Маркетинг у трговини Мар
Бранковић Милица 334 III
Бубања Ива 237 II
Булатовић Петар 202 II
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање Пор
Пореске основице и царинске тарифе Спе
Порески поступак Пор
Социологија у бизнису Мар
Фискални менаџмент Спе
Васић др Никола 334 III
Видас-Бубања др Маријана 238 II+ Е-бизнис и интернет маркетинг Пос
Е-бизнис и интернет маркетинг Мар
Електронско пословање Пос
Електронско пословање Инф
Интернет маркетинг Инф
Међународне финансије Спе
Међународно финансијско пословање
Спољнотрговински и девизни систем Спе
Вранић др Ивана 239 II+
Врцељ др Весна 234 II+ Математика Мен
Математика Мен
Операциона истраживања Инф
Статистика Мен
Статистика у туризму Мен
Вујанић др Ивана 250 II Менаџмент квалитета Вежбе
Вујановић Никола 203 II
Вујичић др Софија 305a III Основи права Јав
Вукмировић др Александра 334 III
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг Пор
Маркетинг истраживања Мар
Међународни маркетинг Мар
Примењена маркетинг истраживања Мас
Вукоичић др Даниела 309 III Менаџмент туристичких агенција Мен
Менаџмент туристичких дестинација Мен
Вукчевић Вања 210 II Енглески 2 Фин
Вучичевић др Марко 252 II Менаџмент Пор
Менаџмент Мар
Менаџмент иновација Вежбе Мен
Глигорић др Чедомир 211 II Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Мас
Вредновање компанија Спе
Контрола и ревизија Фин
Менаџерско рачуноводство Спе
Менаџерско рачуноводство Мас
Менаџерско рачуноводство Спе
Рачуноводство Пор
Рачуноводство пореских обвезника Пор
Ревизорско финансијско извештавање Мас
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Финансијска анализа и интерна ревизија Мас
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Грдинић Владимир 137 I
Дабетић Ђорђе 208 II
Дабетић др Славица 234 II+ Математика Фин
Статистика Фин
Статистика Јав
Давидовац Зоран 251 II
Даутовски др Исо 333 III Економија Мен
Економија европске уније
Економија европске уније Пор
Економске интеграције Мен
Деретић Немања 138 I Статистика Вежбе Мен
Деретић др Неђељко 308 III Математика Пор
Статистика Пор
Димитријевић др Бојан 308 III Банкарски менаџмент Спе
Економија Пор
Методологија истраживачког рада Мас
Основе туризма Мен
Димитров др Филип 216 II Контрола и ревизија Спе
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Међународни стандарди финансијског извештавања Спе
Рачуноводство Мен
Ревизорско финансијксо извештавање Спе
Финансијско рачуноводство Фин
Дишевић Мирјана 304 III Енглески 1 Вежбе Мен
Енглески 2 Вежбе Мен
Докнић др Невена 327 III Менаџмент Фин
Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент људских ресурса Мас
Менаџмент људских ресурса у туризму Мен
Менаџмент у јавној управи Јав
Драговић др Кристина 216 II Немачки језик 1 Јав
Немачки језик 2 Јав
Немачки језик у туризму Мен
Ђурић др Александра 239 II+ Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Мас
Пословно комуницирање у туризму Мен
Социологија и правна етика Јав
Социологија у бизнису Пор
Социологија у бизнису Мар
Социологија у туризму Мен
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа Мен
Менаџмент породичног бизниса Мен
Методологија истраживачког рада Мас
Пословно одлучивање Спе
Пословно одлучивање Мас
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Реинжењеринг пословних процеса Мас
Ђурица Нина 313 III
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг Фин
Маркетинг Мар
Маркетинг у туризму Мен
Маркетинг услуга Мар
Стратегијски маркетинг Мас
Ђуровић др Ђуро 241 II+ Јавно-приватно партнерство Јав
Кривично право Пор
Основи права Јав
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Мас
Привредно право Фин
Привредно право Пор
Уставно право Спе
Финансијско право Мас
Ђуровић др Слободан 334 III Економија Вежбе Пор
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент Пос
Менаџмент Инф
Менаџмент иновација Мен
Методологија истраживачког рада Мас
Организационо понашање Спе
Организационо понашање Мас
Основе менаџмента Мен
Пословно одлучивање Спе
Пословно одлучивање Мас
Живковић Недељка 239 II+
Зекавица Aна 328 III Маркетинг Вежбе Мар
Маркетинг Вежбе Пор
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент људских ресурса Спе
Менаџмент људских ресурса Мас
Менаџмент људских ресурса у туризму Мен
Менаџмент непрофитних организација Мен
Менаџмент туризма и угоститељства Мен
Пословно комуницирање у туризму Мен
Јаковљевић Марија 209 II
Јеринић Небојша 211 II Привредно право Вежбе Пор
Јеринић др Драган 208 II Јавне финансије Пор
Пореске основице и царинске тарифе Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Мас
Финансирање јавне управе Јав
Царински поступак и процедуре Спе
Царинско пословање Пор
Јовановић др Радица 312 III Маркетинг у трговини Мар
Пословно одлучивање Вежбе Спе
Спољно трговинско пословање Мар
Јовковић др Љиљана 315 III Енглески 1 Фин
Енглески 2 Фин
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1 Мар
Енглески 2 Мар
Кабиљо Милош 305 III
Кажaнегра-Величковић Ана 335 III Енглески 1 Мен
Енглески 2 Мен
Карић др Душица 305a III Банкарски менаџмент Мас
Банкарство Фин
Пословне финансије Фин
Управљање финансијским ризиком Спе
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг Пос
Маркетинг Инф
Маркетинг истраживања Мар
Килибарда др Веда 214 II Математика Пос
Математика Инф
Статистика Пос
Статистика Инф
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Економска анализа привредних субјеката Спе
Економска анализа привредних субјеката Мас
Пословна економика Пос
Пословна економика Инф
Лекић Немања 253 II Менаџмент људских ресурса у туризму Вежбе Мен
Менаџмент непрофитних организација Вежбе Мен
Лекић др Снежана 209 II Логистика Мен
Менаџмент Мен
Организационо понашање Спе
Организационо понашање Мас
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Мас
Лончар Арсен 305 III
Лутовац др Милош 215 II Економска анализа привредних субјеката Мас
Економска анализа привредних субјеката Спе
Пословна економика Мен
Љубичић др Душан 311 III Електронски бизнис у банкарству
Интернет сервиси Инф
Интернет/интранет мреже Пос
Информационе технологије у бизнису Пос
Информационе технологије у бизнису Мен
Информационе технологије у бизнису Пор
Рачунарске мреже Инф
Увoд у инфoрмaциoнe систeмe и тeхнoлoгиje Инф
Малешевић др Љиљана 312 III Економија Пос
Економија Инф
Корпоративне финансије Спе
Корпоративне финансије Спе
Малић Александар 305 III
Мандић др Иван 213 II Административно и канцеларијско пословање Јав
Канцеларијско пословање Спе
Службеничко право Јав
Мандић др Славица 236 II+ Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Спе
Пословне комуникације Мас
Социологија у бизнису Фин
Социологија у бизнису Пос
Социологија у бизнису Инф
Социологија у бизнису Мен
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1 Пор
Енглески 2 Пор
Марић Весна 335 III
Марковић Светлана 335 III
Марковић др Душан 301 III Базе података Пос
Базе података Инф
Интернет интелигентних уређаја Инф
Системи пословне интелигенције Инф
Средства за обраду и пренос података Пос
Стратегија информационих технологија Пос
Управљање софтверским пројектима Инф
Марковић др Сузана 235 II+ Веб дизајн Инф
Веб дизајн и мултимедијални системи Пос
Графички дизајн Инф
Информационе технологије у бизнису Мар
Основе програмирања Пос
Основе програмирања Инф
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1 Пос
Енглески 1 Инф
Енглески 2 Пос
Енглески 2 Инф
Матић Тамара 210 II Енглески 1 Фин
Матић др Раде 301 III Информационе технологије у туризму Мен
Менаџмент информациони системи Вежбе Пос
Менаџмент информациони системи Пос
Менаџмент информациони системи Инф
Пројектовање информационих система Пос
Пројектовање информационих система Инф
Реинжењеринг пословних процеса Спе
Реинжењеринг пословних процеса Мас
Микић др Анђела 313 III Интегрисане маркетиншке комуникације Мас
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Миладиновић др Весна 213 II Познавање робе Пор
Продаја Мар
Милановић Тијана 314 III Предузетништво Мен
Милојевић др Соња 215 II Интегрисане маркетиншке комуникације Мас
Понашање потрошача Мар
Промоција Мар
Мирјанић др Борјана 216 II Берзанско пословање Мас
Финансијска тржишта Фин
Мирковић Драгица 212 II Енглески 1 Вежбе Пос
Енглески 1 Вежбе Пор
Енглески 2 Вежбе Пос
Енглески 2 Вежбе Пор
Енглески 2 Мен
Мирковић др Валентина 210 II Економика туризма Мен
Економска анализа привредних субјеката Мас
Економска анализа привредних субјеката Спе
Пословна економика Пор
Мрвић др Татјана 140 I Банкарство Фин
Стратегијски финансијски менаџмент Спе
Управљање инвестицијама Мас
Финансијска тржишта Фин
Финансијска тржишта и институције Спе
Финансијски менаџмент Мас
Мрђа Бојан 326 III Информационе технологије у бизнису Вежбе Пор
Информационе технологије у бизнису Вежбе Мен
Оперативни системи рачунара Вежбе Пос
Недовић Владимир I
Новаковић др Јасмина 253 II Архитектура рачунара и оперативни системи Инф
Заштита информационих система Инф
Информационе технологије у бизнису Фин
Информационе технологије у јавној управи Јав
Оперативни системи рачунара Пос
Увод у пословну информатику Фин
Управљање пословним процесима Инф
Обућински мр Дејан 202 II Економија Вежбе Фин
Одаловић др Томо 208 II Јавне финансије Вежбе Пор
Откривање повреда цариснких прописа Спе
Правне основе информационих система Инф
Радно право Спе
Радно право Мас
Царинско пословање Вежбе Пор
Павловић др Милош 236 II Контрола и ревизија Фин
Ревизорско финансијско извештавање Мас
Управљачко рачуноводство Фин
Финансијска анализа и интерна ревизија Мас
Финансијска анализа и интерна ревизија Спе
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Берзанско пословање Спе
Берзанско пословање Спе
Економија Фин
Економија европске уније Пор
Пашић мр Радомир 325 III Енглески 1 Јав
Енглески 2 Јав
Енглески језик 3 Мен
Кривично право Вежбе Пор
Перић Саша 202 II Пословна економика Вежбе Фин
Петковић др Здравка 314 III Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Спе
Вредновање компанија Мас
Вредновање компанија Спе
Менаџерско рачуноводство Спе
Менаџерско рачуноводство Мас
Менаџерско рачуноводство Спе
Пореско књиговодство и евиденција Пор
Рачуноводство Фин
Финансијско рачуноводство Фин
Покрајац Адам 305 III
Поповић Милош 202 II
Пушара др Милорад 213 II Банкарски менаџмент Спе
Банкарство Фин
Осигурање Фин
Финансијска тржишта Фин
Пушара др Небојша 240 II+ Економија Мар
Основи економије Јав
Раденковић др Данијела 325 III Корпоративне финансије Спе
Корпоративне финансије Спе
Осигурање Фин
Пословне финансије Фин
Финансијски менаџмент Мас
Радић др Бојан 241 II+ Кривично право
Кривично право Јав
Правно нормирање Јав
Привредно право
Радовановић мр Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије Вежбе Фин
Радоњић Виктор 138 I
Радуловић Јована 137 I
Радуновић др Слађана 335 III Јавне набавке Јав
Опорезивање
Порески поступак
Правно нормирање Јав
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Корпоративне финансије Спе
Корпоративне финансије Спе
Пословна економика Мар
Управљање пословним перформансама Мас
Управљање пословним перформансама Спе
Самарџић др Миле 216 II Контрола и ревизија Спе
Рачуноводство Мар
Ревизорско финансијксо извештавање Спе
Симић Владимир 238 II+ Социологија у бизнису Вежбе Мен
Станковић др Александар 314 III Познавање робе Пор
Стојановић Иван 202 II
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање Мен
Е-управа Јав
Е-управа Инф
Информационе технологије у јавној управи Јав
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пос
Менаџмент информациони системи у јавној управи Пор
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг Вежбе
Маркетинг Мен
Маркетинг услуга
Стојменовић Гордана 140 I
Танасковић Гордана 251 II Е-бизнис и интернет маркетинг Вежбе Пос
Електронско пословање Вежбе Пос
Тодоровић др Владимир 310 III Економија Мен
Економија Мен
Трнинић Анастасија 305 III
Ћендић Бојана 309 III
Урош др Тамара 313 III Е-бизнис у банкарству Пос
Е-бизнис у банкарству Фин
Електронско пословање у туризму Мен
Филиповић Никола 251 II Привредно право Вежбе Мен
Управно право Вежбе Пор
Фрањић мр Анте 311 III Интернет/интранет мреже Вежбе Пос
Информационе технологије у бизнису Вежбе Пос
Цвијић Јана 203b II Рачуноводство Вежбе Мар
Чавић др Бојана 235 II+ Маркетинг Мен
Маркетинг у туризму Мен
Међународни маркетинг Мар
Пословни маркетинг Мас
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter