OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Наставник Каб Спр предмет
Антић др Зорана 240 II Менаџмент квалитета
Менаџмент квалитета туристичких услуга
Интегрисани менаџмент системи
Анџић др Слободан 310 III Пословна економика
Анализа пословања
Међународни стандарди финансијског извештавања
Аритоновић др Горан 211 II Објектно програмирање
Интернет програмирање
Бабић мр Жељко 237 II+ Привредно право
Правно нормирање
Пословно право у туризму
Бањац Игор 202 II Математика
Статистика
Белошевић Сања 139 I Осигурање
Бјелић др Милан 233 II+ Привредно право
Управно право
Aдминистративно и канцеларијско пословање
Јавно-приватно партнерство
Богетић др Срђан 240 II+ Менаџмент у саобраћају
Хотелски менаџмент
Интегрисани менаџмент системи
Божовић мр Весна 212 II Енглески 1
Енглрски 2
Боричић мр Нићко 237 II Контрола и ревизија
Рачуноводство
Борота-Тишма др Анкица 310 III Малопродаја
Маркетинг у трговини
Бранковић Милица 305а III Основе менаџмента
Бубања Ива 237 II Социологија у бизнису
Социологија у туризму
Пословно комуницирање у туризму
Социологија и правна етика
Булатовић др Иван 325 III Опорезивање
Порески поступак
Социологија у бизнису
Булатовић Петар 202 II Локална самоуправа
Васић Никола 313   III   Пословне финасије
Корпоративне финансије  
Видас-Бубања др Маријана 238 II+ Електронско пословање
Е-бизнис и Интернет маркетинг
Међународне финансије
Вранић Ивана 239 II+ Шпански језик
Врцељ др Весна 234 II+ Математика
Статистика
Статистика у туризму
Вујанић Ивана 203b II Менаџмент
Менаџмент квалитета
Вујановић Никола 139 I Менаџмент
Вукмировић Александра 305а III Електронски бизнис у банкарству
Електронско пословање у туризму
Е-управа
Вукмировић др Јованка 328 III Маркетинг
Маркетинг истраживања
Међународни маркетинг
Вукчевић Вања 210 II Енглески 2
Вучичевић др Слободан 233 II+ Привредно право
Управно право
Стратегијски финансијски менаџмент
Вучичевић др Марко 252 II Менаџмент
Менаџмент иновација
Глигорић др Чедомир 211 II Рачуноводство
Контрола и ревизија
Вредновање компанија
Менаџерско рачуноводство
Финансијска анализа и инетрна ревиѕија
Грдинић Владимир     Рачуноводство
Дабетић др Славица 234 II+ Математика
Статистика
Дабетић Ђорђе 208 II Економија
Давидовац Зоран 251 II Рачуноводство
Деретић Немања 138 I Информационе технологије у туризму
Стратегија информационих технологија
Деретић др Неђељко 308 III Математика
Статистика
Димитријевић др Бојан 308 III Економија
Основе туризма
Банкарски менаџмет
Димитров мр Филип 216 II Рачуноводство
Финансијко рачуноводство
Контрола и ревизија
Међународни стандарди фин. извештавања
Докнић др Невена 235 II+ Менаџмент
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент у јавној управи
Менаџмент људских ресурса у туризму
Драгић др Зорица 214 II Рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Финансијска анализа и интерна ревизија
Драговић др Кристина 216 II Немачки језик 1
Немачки језик 2
Немачки у туризму
Дишевић Мирјана 304 III  Енглески 1
Енглески 2
Ђурић др Александра 239 II+ Социологија у бизнису
Социологија у туризму
Социологија и правна етика
Пословне комуникације
Пословно комуницирање у туризму
Ђурић др Звездан 212 II Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент породичног бизниса
Пословно одлучивање
Реинжињеринг пословних процеса
Ђурица Нина 313 III Менаџмент
Организационо понашање
Пословно одлучивање
Ђурица др Маја 234 II Маркетинг
Маркетинг услуга
Маркетинг у туризму
Ђуровић др Ђуро 241 II+ Привредно право
Кривично право
Пословне комуникације
Јавно-приватно партнерство
Ђуровић Слободан  305а III Економија
Економија ЕУ
Ерић др Ивана 215 II Менаџмент
Менаџмент иновација
Организационо понашање
Пословно одлучивање
Живковић Недељка 239 II+ Менаџмент квалитета
Зекавица Ана 328 III Маркетинг
Ивановић др Милка 209 II Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент непрофитних организација
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент људских ресурса у туризму
Пословно комуницирање у туризму
Јеринић др Драган 208 II Царинско пословање
Јавне финансије
Пословне комуникације
Финансирање јавне управе
Јеринић Небојша 211 II Привредно право
Управно право
Јовановић др Радица 312 III Спољнотрговинско пословање
Маркетинг у трговини
Јовановић др Раде 202 II Понашање потрошача
Јовковић др Љиљана 315 III Енглески 1
Енглески 2
Јокановић мр Весна 325 III Енглески 1
Енглески 2
Кабиљо Милош 302
323a
III Основе програмирања
Објекто програмирање
Интернет програмирање
Кажeнегра-Величковић Ана 330 III Енглески 1
Енглески 2
Карић др Душица 305а III Управљање финансијксим ризиком
Банкарство
Пословне финансије
Качар др Мира 238 II+ Маркетинг
Маркетинг истраживања
Килибарда др Веда 214 II Математика
Статистика
Кисић-Зајченко мр Светлана 311 III Пословна економика
Лекић др Снежана 209 II Менаџмент
Логистика
Организационо понашање
Пословно комуницирање
Лекић Немања  253 II  Менаџмент породичног бизниса
Хотелски менаџмент
Менаџмент непрофитних организација
Лончар Арсен 323A III Стратегија информационих система
Пројектовање информационих система
Менаџмент информациони системи
Базе података
Лутовац мр Милош 215 II Пословна економика
Анализа пословања
Љубичић др Душан 311 III Информационе технологије у бизнису
Интернет/Интранет мреже
Малешевић др Љиљана 312 III Економија
Корпоративне финансије
Мандић др Славица 236 I Социологија у бизнису
Пословне комуникације
Мандић др Иван 213 II  Административно и канцеларијско пословање
Службеничко право
Мандић-Ивковић Ана 214 II Енглески 1
Енглески 2
Марић Весна 330 III Менаџмент туристичких дестинација
Менаџмент туристичких агенција
Марковић Светлана 330 III Менаџмент туристичких дестинација
Марковић др Сузана 235 II+ Основе програмирања
ВЕБ дизајн и мултимедијални системи
Информационе технологије у бизнису
Марковић др Душан 301 III Базе података
Стратегија информационих технологија
Средства за АОП
Марковић мр Татјана 212 II Енглески 1
Енглески 2
Матић др Раде 301 III Информационе технологије у бизнису
Пројектовање информационих система
Менаџмент информационих система
Реинжињеринг пословних процеса
Микић др Анђела 313 III Промоција
Понашање потрошача
Миладиновић др Весна 213 II Продаја
Познавање робе
Милојевић др Соња 215 II Понашање потрошача
Промоција
Милошевић др Горан 208 II Монетарне и јавне финансије
Финансирање јавне управе
Милошевић мр Милош 202 II Рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Финансијско рачуноводство
Мирјанић др Борјана 216 II Финансијска тржишта
Мирковић Драгица 330 III Енглески 1
Енглески 2
Мирковић др Валентина 210 II Пословна економика
Економика туризма
Мрвић др Татјана 140 I Финансијска тржишта
Банкарство
Финансијска тржишта и институције
Стратегијкси финансијски менаџмент
Недовић Владимир      
Николић др Милена 309 III Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент туристичких агенција
Менаџмент туристичких дестинација
Новаковић др Јасмина 253 II Информационе технологије у бизнису
Оперативни системи рачунара
Обућински мр Дејан 202 II Менаџмент у јавној управи
Менаџмент у саобраћају
Реинжењеринг пословних процеса
Менаџмент квaлитета туристичких услуга
Одаловић Томо 208 II Царинско пословање
Јавне финасије
Финансирање јавне управе
Паспаљ др Миодраг 241 II+ Економија
Економија ЕУ
Берзанско пословање
Пашић мр Радомир 325 III Енглески 1
Енглески 2
Енглески 3
Перић Саша 202 II Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент људских ресурса у туризму
Менаџмент људских ресурса
Петковић др Здравка 314 III Рачуноводство
Пореско књиговодство и евиденција
Вредновање компанија
Менаџерско рачуноводство
Финансијско рачуноводство
Поповић Милош 202 II МИС у јавној управи
Е-бизнис и интернет маркетинг
Пушара др Милорад 213 II Осигурање, Финансијска тржишта
Банкарство
Банкарски менаџмент
Пушара др Небојша 240 II+ Економија
Основи економије
Раденковић др Данијела 325 III Осигурање
Пословне финансије
Корпоративне финансије
Радић др Бојан 241 II+ Привредно право
Кривично право
Правно нормирање
Социологија у бизнису
Радовановић Биљана 210 II Монетарне и јавне финансије 
Банкарски менаџмент
Радоњић Виктор 138 I Маркетинг
Маркетинг услуга
Радуловић Јована 137 I  
Радуновић др Слађана 330 III Јавне набавке
Рајковић мр Миле 314 III Банкарство
Монетарне и јавне финансије
Банкарски менаџмент
Радоман др Миленко     Јавне службе
Локална самоуправа
Ратковић-Абрамовић др Мирјана 312 III Пословна економика
Корпоративне финансије
Самарџић др Миле 216 II Рачуноводство
Контрола и ревизија
Симић Владимир 238 II+ Социологија у бизнису
Станковић др Александар 314 III Познавање робе
Стефановић Тамара 210 II Енглески 1
Енглески 2
Стојановић Иван 202 II Пословна економика
Економија
Стојановић др Александар 328 III Електронско пословање
МИС у јавној управи
Е-управа
Стојковић др Александра 315 III Маркетинг
Маркетинг услуга
Стојменовић Гордана 140 I Рачуноводство
Танасковић Гордана 251 II Електронско пословање
Е-бизнис и интернет маркетинг
Тодоровић др Владимир 235 II+ Економија
Ћендић Бојана 309 III Математика
Статистика
Урош др Тамара 313 III Електронски бизнис у банкарству
Електронско пословање у туризму
Филиповић М. Лука 253 II Финансијска тржишта
Филиповић Никола 251 II Привредно право
Управно право
Осигурање
Филиповић др Лука 236 II+ Пословна математика
Пословна статистика
Цвијић Јана 203b II Рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Чавић др Бојана 310 III Међународни маркетинг
Маркетинг
Маркетинг у туризму

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter